Aktualności
Będzie się działo

Będzie się działo

W bieżącym roku przypada 600 rocznica lokacji miasta Kocka. Patronat honorowy nad jubileuszowymi uroczystościami objął prezydent Andrzej Duda.

Leżący nad Tyśmienicą, na pograniczu pradoliny Wieprza i Równiny Łukowskiej Kock przywilej lokacyjny otrzymał w 1417 r. Król Władysław Jagiełło, przychylając się do prośby ówczesnego biskupa płockiego Jakuba z Korzkwi herbu Syrokomla, w przywileju ustanowił dwa jarmarki: na Boże Ciało i Wniebowzięcie NMP oraz targi tygodniowe w soboty. Ustalenia te potwierdził w 1443 r. w Budzie Władysław Warneńczyk.

Inauguracja

W związku z przypadającą w tym roku okrągłą rocznicą lokacji miasta odbędzie się cykl imprez i uroczystości upamiętniających wydarzenia sprzed lat. Patronat honorowy nad wszystkimi inicjatywami objął prezydent A. Duda. Inaugurację obchodów 600-lecia Kocka zaplanowano na sobotę, 25 lutego. Tego dnia pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP zostanie odprawiona dziękczynno-błagalna Msza św. w intencji mieszkańców miasta i gminy. Zaplanowano również uroczystą sesje rady miejskiej.

Przez cały rok

Natomiast 5 kwietnia odbędą się środowiskowe obchody 76 rocznicy śmierci gen. Franciszka Kleeberga – patrona miejscowej szkoły podstawowej. W ramach uroczystości planowany jest apel pamięci z udziałem żołnierzy kompanii reprezentacyjnej sił powietrznych, uroczysta Eucharystia oraz część artystyczna w wykonaniu orkiestry wojskowej i młodzieży szkolnej. 24 i 25 czerwca będą trwały jubileuszowe Dni Kocka. Z kolei latem na miejskim rynku ma zostać odsłonięty posąg księżnej Anny Jabłonowskiej oraz obelisk z pamiątkową tablicą upamiętniającą bitwę warszawską. Natomiast jesienią odbędzie się sesja naukowa poświęcona historii miasta i gminy. Wydarzenie ma być połączone z promocja monografii Kocka przygotowywaną przez zespół historyków pod redakcją Dariusza Magiera.

W ostatnią sobotę września odbędzie się ogólnopolski bieg uliczny pamięci gen. F. Kleeberga oraz koncert laureatów XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna”. Na 1 października zaplanowano uroczyste obchody 78 rocznicy ostatniej bitwy obronnej 1939 r.

Ku pamięci

W roku jubileuszowym wydanych zostanie szereg publikacji i upominków okolicznościowych, takich jak: medale, monety, znaczki z herbem miasta, breloki, koszulki, gra planszowa, zestawy widokówek, kalendarium miasta z odbitkami rycin Vogla oraz wizerunkami właścicieli miasta, przewodnik turystyczny opisujący gminne zabytki i szlaki rowerowe. Szkoły gminne, biblioteka publiczna i dom kultury planują zorganizowanie konkursów wiedzy o historii miasta i gminy. Nie zabraknie imprez plastycznych, literackich, poetyckich czy wokalnych. Ponadto dom kultury zorganizuje cykl związanych z 600-leciem miasta wystaw fotograficznych, archeologicznych, historycznych i malarskich oraz prezentujących dorobek kockich stowarzyszeń i organizacji. Szczególnego charakteru mają nabrać uroczystości z okazji świąt państwowych (3 maja i 11 listopada), w trakcie których planowane jest m.in. widowisko muzyczno-poetyckie poświęcone historii miasta w wykonaniu zespołu artystycznego Nadzieja. 

 

MLS