Aktualności
Będzie taniej

Będzie taniej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, radni gminy dokonali zmian niektórych zasady systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Dotyczą one przede wszystkim terminu wnoszenia opłat oraz stawek. Dotychczas właściciele posesji należność za wywożenie odpadów regulowali do 20 dnia każdego miesiąca. – Część naszych mieszkańców tego dnia otrzymuje wypłaty swoich wynagrodzeń i dopiero wówczas wnosiła opłaty śmieciowe. Teraz każdy będzie miał na to czas do końca miesiąca i w ten sposób uniknie obciążania odsetkami za uregulowanie należności po terminie – tłumaczy w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową zastępca wójta Barbara Kot. Ponadto radni postanowili obniżyć stawki opłat za odbiór śmieci z nieruchomości niezamieszkałych (np. z przedsiębiorstw i z cmentarzy). Za pojemnik 1100-litrowy w przypadku odpadów zmieszanych do tej pory trzeba było zapłacić 170 zł. Nowa stawka będzie o 50 zł niższa. Za taką samą ilość śmieci posegregowanych dotychczasowa opłata wynosiła 80 zł. Teraz została ona zmniejszona do 60. – W ten sposób chcemy obniżyć zobowiązania przedsiębiorców, którzy zapewniają miejsca pracy, a także pozostałych mieszkańców, ponieważ sprawa dotyczy również cmentarzy – dodaje B. Kot. Na terenie gminy Krzywda znajdują się cztery nekropolie: w Hucie Dąbrowie, Okrzei, Radoryżu Kościelnym i Szczałbie.

MLS