Aktualności
Bez czekania na ostatni termin

Bez czekania na ostatni termin

Naczelnik siedleckiego Urzędu Skarbowego zaprasza do składania zeznań podatkowych za miniony rok w możliwie najszybszym czasie. Na szybszy zwrot nadpłaty podatku liczyć mogą osoby wysyłające rozliczenie drogą elektroniczną.

Zeznania podatkowe za 2013 r. wprowadzane są do bazy danych w obecności podatnika w tzw. Punkcie nr 3 (Dział Obsługi Bezpośredniej) przy ul. Piłsudskiego 68A. Stwarza to możliwość weryfikacji rozliczenia w momencie jego składania, tj. wychwycenia i poprawienia błędów na miejscu.

Przed złożeniem zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-36L należy dokonać potwierdzenia wpłat zaliczek na podatek dochodowy w Dziale Rachunkowości Podatkowej przy ul. Bp. I. Świrskiego 45 (I p. – pokój nr 117).

PIT można złożyć w Sali Obsługi Klienta (Punkt nr 2) przy każdym stanowisku pracy. Podatnik otrzymuje wówczas potwierdzenie przyjęcia zeznania, a pracownik urzędu sprawdza je pod względem formalnym. Zeznania roczne można dodatkowo wrzucać do skrzynki oddawczej w siedzibie urzędu przy ul. Piłsudskiego 68.

Ponadto istnieje możliwość wysłania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 drogą elektroniczną bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Interaktywne formularze PIT dostępne są na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl.

Składając zeznanie podatkowe w terminie ustawowym na formularzach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, PIT-28 można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego (poprzez podanie przez podatnika numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej Organizacji Pożytku Publicznego oraz kwoty do przekazania na jej rzecz). Kwotę 1% podatku na rzecz OPP wskazać można również w korekcie zeznania – w przypadku korekt PIT-28 – do 28 lutego, zaś w przypadku korekt PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 – do 31 maja.

Więcej informacji na temat rozliczeń podatkowych udzielanych jest pod nr. tel.: 25-632-48-80, wew. 246, 247, 248, 275 lub 25-632-87-20, wew. 249, 239, 331. Osób niepełnosprawnych nie obowiązuje kolejka – do ich dyspozycji pozostają wszystkie stanowiska pracy w SOK – Punkcie nr 2. Tam też – w Dziale Obsługi Bezpośredniej – wydawane są formularze rozliczeń. Siedlecki US czynny jest: w poniedziałki – od 7.30 do 18.00, wtorki – między 10.00 a 15.30, zaś w środy, czwartki i piątki w godzinach – 7.30-15.30. Broszury informacyjne do zeznań i załączników podatkowych obowiązujących za 2013 r. dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mofnet.gov.pl.


Wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającą z rozliczenia za 2013 r. należy dokonać w Banku Spółdzielczym, ul. Pusta 5/9, lub na rachunek bankowy:

 

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Warszawie

Numer rachunku: 51 1010 1010 0332 3922 2300 0000

Zwrot nadpłaty podatku wynikającej z rozliczenia rocznego można otrzymać: przekazem pocztowym (wówczas następuje zmniejszenie nadpłaty o koszty jej zwrotu), na rachunek bankowy (należy złożyć informację na formularzu ZAP-3, NIP-7 lub wniosku CEIDG o numerze rachunku, jeżeli nie został zgłoszony bądź zaktualizowany – jest to najdogodniejsza i najszybsza forma zwrotu!), z kasy Banku Spółdzielczego na wniosek złożony przez podatnika w SOK – Punkcie nr 2.

Terminy rozliczeń podatkowych: PIT-28 – do 31 stycznia; PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 – do 30 kwietnia.

WA