Rozmowy
Bez zasady wzajemności

Bez zasady wzajemności

W afirmacji swej narodowości i języka Litwini widzą podstawowe źródło ochrony tożsamości. Podejmując więc działania odmienne od standardów europejskich, dążą do umocnienia litewskości w sensie narodowym, a nie obywatelskim.

Z Adamem Bobrykiem, socjologiem z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, rozmawia Monika Lipińska.

Czy nakaz litewskiego NSA dotyczący usuwania tablic z nazwami ulic w języku polskim był dla Pana zaskoczeniem?

Działania Polaków są zgodne z Konwencją Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, Europejską Kartą Języków Regionalnych i Mniejszościowych, Traktatem polsko-litewskim oraz z obowiązującą przez wiele lat ustawą z 1991 r. o mniejszościach narodowych. ...

Monika Lipińska

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł