Kultura
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

(Bez)cenny czas

18 października w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbędzie się gala wieńcząca projekt „Ten cenny czas” realizowany przez Fundację DONUM. O sukcesie zadania ukierunkowanego na twórczą aktywizację seniorów świadczą nadzieje na kontynuację owocnej współpracy.

„Ten cenny czas” - podobnie jak ubiegłoroczny projekt „Dojrzałość okresem jest złotym” - stał się odpowiedzią Fundacji DONUM na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerialny wymóg w aplikowaniu o środki zewnętrzne w ramach drugiej edycji programu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku dotyczył nawiązania współpracy z minimum dwoma podmiotami, które utworzą UTW. - W naszym przypadku były to Mordy i Andrzejewo w powiecie ostrowskim - przypomina Ewa Jarocka, prezes Fundacji DONUM. Beneficjentami projektu „Ten cenny czas” były także cztery uniwersytety spośród pięciu uczestniczących w poprzedniej edycji: siedlecki, łosicki, sokołowski i zbuczyński. W ramach zadania ukierunkowanego na aktywizację intelektualną seniorów odbywały się wykłady audytoryjne z wielu dziedzin nauki, jak również warsztaty, m.in.: językowe, komputerowe, muzyczne i psychologiczne.

Wielką popularnością wśród uczestników projektu – co potwierdzają przedstawiciele poszczególnych uniwersytetów – cieszyły się też zajęcia usprawniające. Chwaląc projekt, który umożliwił uatrakcyjnienie oferty programowej, koordynatorzy zwracają uwagę na – bezcenną w ich uznaniu – szansę integracji przejawiającej się wymianą doświadczeń oraz budowania relacji m.in. ze słuchaczami zaprzyjaźnionych UTW.

 

Uniwersytet w Mordach

Na owocną współpracę pozwalającą nowym beneficjentom projektu korzystać na starcie z gotowych i sprawdzonych rozwiązań zwraca uwagę także E. Jarocka. – Przedstawiciele uniwersytetów z dłuższym stażem wykazali się wielką gościnnością i chętnie dzielili się spostrzeżeniami pomocnymi w budowie struktur nowo powstających jednostek – wyjaśnia prezes Fundacji DONUM. Nieprzypadkowo – co podkreśla – czuje się matką chrzestną UTW w Mordach i Andrzejewie. – Mordy są szczególnie bliskie mojemu sercu. Od lat marzyłam o utworzeniu w tym mieście uniwersytetu dającego seniorom okazję do aktywizacji, integracji oraz rozwijania twórczych zainteresowań i pasji – zaznacza. Przypomina jednocześnie, iż pierwszym krokiem na drodze realizacji planów było powołanie Rady Seniorów przy urzędzie miasta i gminy. Kiedy okazało się, że fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację drugiej edycji projektu, prace nad stworzeniem uniwersyteckich struktur nabrały szybkiego tempa.

UTW w Mordach może pochwalić się już 40 słuchaczami. Mile widziani są też nowi studenci! Działalność uniwersytetu jest zasługą współpracy fundacji z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Ireny Ostaszyk. W auli MGBP – mieszczącej się obecnie w  budynku urzędu przy ul. Kilińskiego – odbywają się też warsztaty i wykłady. – Seniorzy chętnie w nich uczestniczą – podkreśla E. Jarocka z uwagą, że bogaty program nie pozwala na nudę: w poniedziałek jest nordic walking, we wtorki spotyka się kółko teatralne, w środę wyjeżdżają na basen itd. – Pod koniec września słuchacze UTW uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Tykocina, gdzie zwiedzili zamek i synagogę. Wzięli też udział w warsztatach kulinarnych, podczas których uczyli się, jak zrobić prawdziwy humus. Zainteresowaniem seniorów cieszył się również wykład połączony z częścią warsztatową o języku migowym – wyjaśnia.

– Nasi studenci biorą udział praktycznie we wszystkich zajęciach – Małgorzata Mika, koordynator UTW w Mordach, dodaje, iż wprawdzie największym powodzeniem cieszyły się zajęcia usprawniające, jednak serca uczestników podbiło też… malowanie na jedwabiu, a autorami pięknych prac powstałych w ramach warsztatów są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. – Mamy szczęście trafiać na prawdziwych pasjonatów – ludzi, którzy potrafią zarażać pasją i pobudzać do aktywności – akcentuje prezes Fundacji DONUM.

 

Rozwinąć skrzydła

– Seniorzy są zadowoleni, że mają okazję do poszerzania swoich zainteresowań. Dobro, jakie rodzi się przy okazji spotkań, ma przełożenie na serdeczność w relacjach i codzienną pomoc – na potwierdzenie tezy M. Mika przywołuje rozmowę z jedną z uczestniczek twierdzącą, że zajęcia w UTW są dla niej sposobnością do wyjścia z domu, pokonania stagnacji i nauczenia się czegoś nowego…

– Uniwersytet w Mordach powstał dzięki projektowi, ale jego działalność wraz z finałem zadania „Ten cenny czas” na pewno się nie zakończy. Ten projekt pozwolił naszemu UTW rozwinąć skrzydła – podsumowuje E. Jarocka.


Emilia Biarda – UTW Zbuczyn

9 października z wykładem inaugurującym rok akademicki 2018/2019 przed słuchaczami UTW wystąpiła Ilona Łepkowska, znana scenarzystka. Z kolei 15 października gościliśmy pochodzącą z Siedlec aktorkę Joanną Żółkowską. Uczestnictwo w projekcie „Ten cenny czas” pozwoliło na poszerzenie oferty atrakcyjnych zajęć skierowanych do seniorów. Niezmiennym powodzeniem uczestników cieszy się gimnastyka kręgosłupa. W wakacje organizowaliśmy warsztaty kulinarne i psychologiczne. Odbywały się także zajęcia taneczne, podczas których seniorzy mogli nauczyć się podstawowych kroków walca angielskiego czy wiedeńskiego. UTW w Zbuczynie działający przy Gminnym Ośrodku Kultury liczy ponad 100 osób i wciąż dołączają nowi członkowie, co niewątpliwie jest zasługą udziału w dwóch kolejnych edycjach projektu Fundacji DONUM. Liczymy na trzecie rozdanie i już zastanawiamy się, w jaki sposób zagospodarujemy pozyskane środki. Nasi seniorzy chętnie angażują się we wszystkie inicjatywy, ale też wychodzą z gotowymi pomysłami.

 

Joanna Janus – UTW Siedlce

W ramach projektu Fundacji DONUM Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zrealizował sześć spotkań wykładowych, przeprowadził też cztery rodzaje warsztatów. Wykłady dotyczyły tematyki kulturalnej, czyli muzyki, sztuki, literatury i podróżowania. Równolegle odbywały się warsztaty: chóralne, malarskie, aktorskie oraz rękodzieła artystycznego. Szczególnie ważne dla naszych słuchaczy okazały się warsztaty, gdyż to właśnie one – poza zdobywaniem nowych umiejętności – stwarzały okazję do integracji owocującej nowymi cennymi przyjaźniami i codziennym wsparciem. A ponieważ godzin warsztatowych było aż 90, więc i sposobności do spotkań – jak widać – nie brakowało! Udział w projekcie „Ten cenny czas” okazał się dla nas ważny także z powodu wsparcia w postaci pozyskanych materiałów do realizacji zadań. Mogę zdradzić, że już niebawem będziemy mogli zobaczyć chór naszego uniwersytetu w nowych pięknych strojach. Realizacja projektu to niewątpliwie wiele pracy administracyjnej i organizacyjnej, jednak wartość dodana, czyli kontakty z innymi UTW, zdecydowanie przewyższa wysiłek.

 

Alina Simanowicz – UTW Sokołów Podlaski

Nie lada atrakcją dla uczestników naszego UTW okazała się wakacyjna sesja wyjazdowa śladami polskości do Wilna i okolic. Cennej integracji przejawiającej się m.in. nawiązaniem współpracy między grupami artystycznymi służyły też odbywające się cyklicznie spotkania w ramach „Herbatki dla seniora”. Rekordy popularności biły zajęcia gimnastyczne, w których – z podziałem na dwie grupy – uczestniczyło łącznie 40 osób. Oprócz warsztatów: plastycznych owocujących pięknymi pracami powstającymi w plenerze i martwą naturą, tanecznych oraz modelarskich odbywały się wykłady. Gościliśmy m.in. aktorkę Małgorzatę Zajączkowską i Piotra Łosia z Radia Dla Ciebie, który mówił o działaniach rodzin ziemiańskich na rzecz utrzymania polskości w czasie niewoli narodowej. Jednym z aspektów spotkania inaugurującego nowy rok akademicki był także Festiwal Twórczości Jadwigi Barańskiej i Jerzego Antczaka. Bogata oferta programowa to zasługa udziału naszego UTW w projekcie Fundacji DONUM. Pozyskane środki gwarantują nam cenne zaplecze finansowe, ale też umożliwiają – co jest najcenniejsze – owocną współpracę między poszczególnymi UTW.

 

Marianna Demianiuk – UTW Łosice

Nowy rok akademicki UTW im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej zainaugurował cyklem wykładów. Z prelekcją „Podlasie, Łosice – inne nazwy i nazwiska w świetle historycznym” wystąpił prof. Zygmunt Gałecki. Iwona Więckowska omówiła psychologiczne aspekty starzenia się, zaś Małgorzata Kazimierczak uwrażliwiała naszych słuchaczy w kwestii ostrożności dotyczącej podpisywania umów itp. W roku świętowania jubileuszu odzyskania niepodległości jedno ze spotkań poświęcone było polskiej poezji i pieśni patriotycznej. W cyklu wyjazdów edukacyjno-kulturalnych odwiedziliśmy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Kontynuowaliśmy także rajdy nadbużańskie połączone z integracją przy grillu. Równolegle z wykładami trwały warsztaty, m.in. komputerowe, językowe i taneczne. Możemy pochwalić się prężnie działającym chórem! Uczestnictwo w projekcie pozwoliło na zakupienie strojów dla członków zespołów. Nasz UTW liczy już 121 studentów, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach i bardzo cenią sobie wspólnie spędzony czas.

 

Urszula Wołosiewicz – UTW Andrzejewo

Nasz UTW powstał w ramach projektu i obejmuje swoim działaniem teren trzech gmin, aktywizując seniorów z czterech miejscowości: Andrzejewa, Bogut, Chmielewa i Zarąb Kościelnych. Projekt „Ten cenny czas” pozwolił na organizację wykładów oraz warsztatów psychologicznych, wokalnych i tanecznych. W wakacje gościła u nas m.in. kardiolog dr Ewa Uścińska z prelekcją nt. „Zapobieganie chorobom układu krążenia”. O swoim wyjeździe do Kazachstanu opowiadała słuchaczom UTW dr Joanna Omieciuch. Z kolei 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości uczciliśmy wykładem z koncertem „I tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska”, który poprowadzili Anna i Tomasz Ostrowscy, muzykolodzy z Warszawy. Przystąpienie do projektu pozwoliło zespołom działającym w ramach uniwersytetu na zakup strojów, sprzętu nagłaśniającego itp. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Fundacją DONUM. Cieszy nas bogata oferta programowa, jaką możemy zaproponować seniorom, ale też ich odpowiedź na nasze zaproszenie. UTW w Andrzejewie liczy już 99 osób!

 

AW