Aktualności
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą. Przebiegać będzie on w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych, o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą. Przebiegać będzie on w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Etap regionalny trwa do 17 maja 2013 r., etap wojewódzki – do 21 czerwca 2013 r. Centralna komisja konkursowa w lipcu przeprowadza wizytację 16 gospodarstw – zwycięzców etapów wojewódzkich ww. konkursu, a następnie wyłania zwycięzcę. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia.

Wypełniony i podpisany formularz (dostępny na stronie internetowej KRUS) należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2013 r.

WA