Aktualności
Bezpiecznie na wsi

Bezpiecznie na wsi

KRUS zaprasza dzieci do udziału w 12 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu działania oddziału regionalnego KRUS w Warszawie w następujących kategoriach wiekowych: I grupa – kl. 0-III; II grupa – kl. IV-VIII.

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla centralnego poprzednich edycji konkursu, tj. autorzy prac, które zostały uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechnianie przez KRUS sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do zgłaszanej pracy podpisanego przez przedstawiciela ustawowego uczestnika formularza zgłoszeniowego.

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” do dyspozycji znajdują się materiały, z których dowiedzą się, co można zrobić, żeby wspomóc rodziców w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Tu znaleźć można m.in. film pt. „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabierze dzieci na wirtualny spacer po gospodarstwie czy szkolenie e-learningowe: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w którym wraz z trojgiem sympatycznych dzieci mogą poznać najczęściej występujące w gospodarstwach sytuacje niebezpieczne.

Szczegółowe informacje o organizacji konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39 (tel. 25 640-46-39 lub 25 640-40-17).

AW