Rozmaitości
Źródło: BS
Źródło: BS

Bezpieczniej w wakacje i w roku szkolnym

Wakacje to dla policjantów czas przede wszystkim wzmożonych kontroli drogowych i wielu innych działań mających zwiększyć bezpieczeństwo na dogach. Ze wstępnych danych Policji wynika, że w tym roku były one bezpieczniejsze niż w roku ubiegłym. Na drogach zdarzyło się mniej wypadków, w których zginęło i zostało rannych mniej osób. Policjanci natomiast zatrzymali więcej nietrzeźwych kierujących.

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie to głownie przyczyny wypadków drogowych. Niemniej jednak w tym roku policjanci odnotowali o blisko 400 wypadków mniej niż w okresie wakacyjnym w roku ubiegłym. O blisko 200 było również mniej ofiar śmiertelnych, a 445 osób mniej zostało rannych w tych wypadkach drogowych.

Policjanci zatrzymali ponad 1300 nietrzeźwych kierujących więcej niż w ubiegłoroczne wakacje. Wśród sprawców wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym bardzo duży udział mieli młodzi kierowcy w wieku 18-24 lat, a około 10% ofiar śmiertelnych w wypadkach stanowili motocykliści.

W okresie wakacyjnym policjanci podejmowali różnego rodzaju akcje na rzecz bezpieczeństwa na drogach, brali również udział w kampaniach organizowanych przez inne podmioty. Wśród tych akacji można wymienić m.in. działania „Bus”, w ramach których policjanci ruchu drogowego dokonywali kontroli stanu technicznego autokarów oraz badań stanu trzeźwości kierujących wiozących dzieci i młodzież na wypoczynek.

W trakcie wakacji policja zwracała również większą uwagą na kierujących rowerami i motocyklami. Biuro Ruchu Drogowego KGP wraz z MSWiA i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zainicjowało kampanię ukierunkowaną na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poruszających się na rowerach. Inauguracja kampanii odbyła się 1 czerwca w Warszawie na Polu Mokotowskim, gdzie w miasteczku ruchu drogowego można było zdać egzamin na kartę rowerową. MSWiA ogłosiło konkurs na najlepszy projekt miasteczka ruchu drogowego. Dodatkowo przez całe wakacje policja kontrolowała rowerzystów pod kątem odpowiedniego wyposażenia rowerów i odpowiedniego ubioru rowerzystów.

Ze względu na sporą liczbę wypadków z udziałem motocyklistów, Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z firmą Harley-Davidson zainicjowało działania ukierunkowane na bezpieczeństwo motocyklistów. Inauguracja kampanii miała miejsce w CSP w Legionowie, gdzie z policyjnymi instruktorami jazdy na motocyklu można było wymienić spostrzeżenia i uwagi na temat bezpiecznej jazdy na motocyklu oraz sprawdzić swoje umiejętności na torze przeszkód.

Tradycyjnie również zwrócono uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Policja kolejny rok z rzędu brała udział w ogólnopolskiej kampanii organizowanej przy udziale PKP PLK S.A., mającej na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych, do których dochodzi na przejazdach kolejowych. Miejsca te znajdowały się w obszarze nadzoru sprawowanego przez Policję. Działania oprócz charakteru kontrolnego miały wymiar edukacyjno-informacyjny.

Jak wynika z danych policji, również w naszym regionie wakacje na drogach były raczej bezpieczne. Nie obyło się niestety bez wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, ale było ich mniej niż w latach ubiegłych. Zwiększyła się za to liczba zatrzymanych za jazdę po pijanemu.

Wakacje dobiegły końca, ale policjanci nadal ze wzmożoną siłą dbają o bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza w okolicach szkół, ponieważ rozpoczął się właśnie rok szkolny. Do 12 września potrwa ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Przed szkołami możemy zaobserwować większą ilość policyjnych patroli, które mają zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Funkcjonariusze będą karać kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, przede wszystkim w okolicach szkół. Policjanci będą też informować dzieci i młodzież o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach. W wielu szkołach przygotowano pogadanki na ten temat.

Policjanci ruchu drogowego dokonają również przeglądu dróg i ulic w rejonach placówek oświatowo-wychowawczych pod kątem właściwego oznakowania oraz sprawności urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. Wnioski z lustracji zostaną przekazane właściwym zarządcom dróg celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W miejscowościach, w których autobusy dowożą dzieci do szkoły, prowadzone będą kontrole autobusów pod kątem stanu technicznego oraz prawidłowości oznakowania.

Marcin Jabłkowski