Aktualności
Bezpieczny wyjazd

Bezpieczny wyjazd

Trwają wyjazdy na szkolne wycieczki. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyruszających w podróż mazowieccy policjanci sprawdzają stan techniczny autokarów, którymi będą one podróżować.

Ruch na drogach wzrasta, szczególnie w miejscowościach chętnie odwiedzanych przez turystów. Niestety pomimo wielokrotnie powtarzanych apeli, nie wszyscy przewoźnicy pamiętają o zasadach bezpieczeństwa. Zły stan techniczny pojazdów, kierowanie pod wpływem alkoholu – to najczęstsze przypadki, z jakimi spotykają się policjanci.

Sprawdzą stan pojazdu

W związku z rozpoczęciem się okresu wzmożonych wyjazdów szkolnych policja na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęła szereg akcji prewencyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom. Jedną z nich są kontrole autokarów przewożących uczestników wycieczek. Policjanci zwracają szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz jego wyposażenie i oznakowanie. Ponadto sprawdzają dokumentację kierującego wymaganą do przewozu osób oraz to, czy podczas przewozu dzieci obecny jest opiekun grupy. – W naszych działaniach dużą wagę przywiązujemy do zapobiegania sytuacjom, które mogą spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie, jeżeli chodzi o najmłodszych – mówi nadkomisarz Jerzy Długosz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Od 20 maja policjanci WRD KMP skontrolowali 42 autokary. – W żadnym z przypadków nie stwierdzono uchybień – dodaje J. Długosz.

Powiadom policję

Dzięki policyjnym kontrolom autokarów w latach ubiegłych, właściciele firm przewozowych zaczęli szczególnie dbać o stan techniczny pojazdów, które przewożą wycieczki. Optymizmem napawa również fakt, że coraz częściej dyrektorzy przedszkoli i szkół, jako organizatorzy rozrywki dla dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, prosząc policjantów o sprawdzenie autokarów. Mimo to policja nadal zachęca opiekunów do powiadamiania o szkolnych wyjazdach, co umożliwi przeprowadzenie gruntownej kontroli autokaru, jak też do bacznego obserwowania autobusów i kierowców, którzy zabierają dzieci na wycieczkę. – Jeżeli coś wzbudza wątpliwości dorosłych, najlepiej poinformować o tym policję – uzupełnia oficer prasowy.

Organizatorzy wycieczek, którzy chcą, aby autokar przed wyjazdem został skontrolowany przez policję, mogą ten fakt zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem do naczelnika wydziału ruchu drogowego komendy policji.

KO