Aktualności
Biały orlik

Biały orlik

Jeszcze w tym roku w Łosicach powstanie „biały orlik”, czyli ogólnodostępne sztuczne lodowisko.

Głównym celem programu „Moje boisko – orlik 2012” wdrażanego przez ministerstwo sportu jest udostępnienie społeczeństwu nowoczesnych lodowisk oraz popularyzacja łyżwiarstwa i hokeja. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny oraz dofinansowywany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W Łosicach „biały orlik” powstanie jeszcze w tym roku na bazie boiska w Zespole Szkół nr 1. Będzie to inwestycja miasta i gminy oraz powiatu dofinansowana w 50% ze środków zewnętrznych.

– Udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł. Drugą część pokryjemy ze środków własnych. Starostwo powiatowe dołoży do inwestycji 140 tys. zł, a miasto i gminy Łosice 160 tys. zł. Sztuczne lodowisko zostanie wybudowane do końca 2012 r. – mówi Czesław Giziński, starosta łosicki.

Ponieważ lodowisko powstaje w miejscu istniejącego „orlika”, posiadającego pełną infrastrukturę, ogrodzenie i oświetlenie, łosiczanie będą mogli z niego korzystać i w ciągu dnia, i w godzinach wieczornych. W ramach zajęć szkolnych obiekt będzie dostępny nieodpłatnie, natomiast poza nimi za niewielką opłatą. Przy lodowisku funkcjonować będzie wypożyczalnia łyżew.

Tadeusz Nieścioruk