Aktualności
Biletowe ustalenia

Biletowe ustalenia

Rada miasta zadecydowała o likwidacji - cieszących się wielkim zainteresowaniem mieszkańców - siedmio- i 15-dniowych biletów komunikacji miejskiej.

Znikną też tzw. bilety okresowe na okaziciela. Ponadto ustalono, że pracownicy magistratu wykonujący obowiązki służbowe będą uprawnieni do bezpłatnego korzystania z przejazdów. To ukłon zwłaszcza w stronę gońców zatrudnionych w bialskim urzędzie. Prezydent Dariusz Stefaniuk postulował też, by radni poparli pomysł bezpłatnych przejazdów uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży (za okazaniem identyfikatora) oraz uczestników lipcowej imprezy ph. 90 Festiwal (za okazaniem biletu). Uchwała przeszła niemalże jednomyślnie.

AWAW