Rozmaitości
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Bliżej pacjenta

Zarząd Centrum Kardiologii w Józefowie chce przekazać cesją Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garwolinie kontrakt na usługi w zakresie kardiologii.

Oznacza to, że specjalistyczny sprzęt, fachowcy i kompleksowa opieka kardiologiczna będą bliżej pacjenta szpitala powiatowego, a po remoncie pomieszczeń przeniesione zostaną na jego teren. - Z propozycją wyszło Centrum Kardiologii, które nie zmieści się w planowanej sieci szpitali. W praktyce oznacza to przekazanie nam cesją kontraktu, za którym idą duże pieniądze, bo ponad 13 mln zł - powiedział dyrektor SP ZOZ Krzysztof Żochowski.

Kluczowym dla wspólnego przedsięwzięcia było spotkanie, które odbyło się 7 lutego w siedzibie mazowieckiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Uczestniczący w nim prezesi józefowskiego centrum, dyrektorzy mazowieckiego NFZ i dyrektor garwolińskiego SPZOZ ustalili wspólnie, że przeniesienie praw i obowiązków józefowskiej placówki w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na rzecz SP ZOZ w Garwolinie jest dobrym rozwiązaniem, również z perspektywy zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Mazowsza. Placówka lecznicza w Józefowie ma potencjał, aby wykonywać np. zabiegi w ostrych zespołach wieńcowych. – Jest to stan nagłego zagrożenia życia i zdrowia, w którym kompetentna pomoc jest bardzo ważna, bo może przesądzić o życiu chorego, jak też o sposobie jego funkcjonowania – podkreśla K. Żochowski. I dodaje: – Placówka w Józefowie pomaga chorym w innych aspektach leczenia kardiologicznego, zajmuje się wszczepianiem stymulatorów, niewydolnością krążenia. Tak więc i w tych obszarach jest szansa na kompleksową i nowoczesną opiekę kardiologiczną dla naszych mieszkańców.

Centrum Kardiologii przeniesione zostanie z Józefowa do Garwolina po remoncie przyszpitalnego budynku. – Chcemy poddać go modernizacji. Z ponad 2 mln zł, o które zwróciliśmy się już w 2016 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, chcielibyśmy przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynku, wymienić oświetlenie i przystosować do funkcji szpitalnej – zapowiada dyrektor.

Na temat kwestii przekazania kontraktu musi się jeszcze wypowiedzieć zarząd oraz rada powiatu garwolińskiego.

Waldemar Jaroń