Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Bliżej Papieża Polaka

Od października 2013 r. w jednej z najmłodszych parafii diecezji siedleckiej i jedynej noszącej imię Jana Pawła II - w Sulbinach - istnieje Wspólnota bł. Jana Pawła II.

Wspólnota powstała w przed uroczystością odpustową ku czci bł. Jana Pawła II, która obchodzona jest w liturgiczne wspomnienie Papieża Polaka, tj. 22 października.

Od nowenny do wspólnoty

Spotkania Wspólnoty bł. Jana Pawła II, prowadzone przez ks. Jacka Sawczuka, wikariusza sulbińskiej parafii, odbywają się dwa razy w miesiącu, w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. Ich najmłodszy uczestnik to uczeń III klasy szkoły podstawowej, który do wspólnoty należy wraz z rodzicami.

– Tak naprawdę wspólnota – licząca ok. 35 osób – wywodzi się z uczestników nowenny do Jana Pawła II, odprawianej w naszej parafii od września 2012 r. w każdy czwartek, o 19.30. Od początku istnienia parafii, powołanej 1 lipca 2011 r., obrali oni Jana Pawła II za patrona, czując jego szczególne wstawiennictwo – mówi ks. J. Sawczuk.

Na pierwszym styczniowym spotkaniu ks. Jacek rozpoczął głoszenie cyklu katechez dotyczących cudów Jezusa Chrystusa. Rozważania oparte są na katechezach bł. Jana Pawła II dotyczących Jezusa Chrystusa Odkupiciela, które zostały wygłoszone w czasie środowych audiencji od 11 listopada 1987 r. do 13 stycznia 1988.

– W kontekście różnych oczekiwań ludzi na cuda ze strony Boga, wyjaśniam, jak je rozumieć, i co tak naprawdę może być cudem w naszym życiu, oraz co Jan Paweł II może wyprosić nam jako patron – tłumaczy ksiądz wikary.

Impulsem był odpust

– Impulsem, który bezpośrednio spowodował, że powstała formalna grupa, była potrzeba zebrania niezawodnych osób, które mocniej zaangażują się w życie parafii w aspekcie przeżywania różnych uroczystości związanych z Janem Pawłem II – mówi ks. Jacek Sawczuk. – Chcielibyśmy, by osoby tworzące Wspólnotę towarzyszyły nam, kapłanom, podczas wizyt w innych parafiach. Składamy je zapraszani przez księży proboszczów, głosząc homilie w niedzielę, podczas odpustów bądź rekolekcji. Liczymy na to, że świeccy swoją obecnością, otwartością, modlitwą, a może także dawaniem świadectwa będą nas wspierać. Po pierwsze – w ukazywaniu bł. Jana Pawła II jako tego, który był i jest blisko Boga, po drugie – w zbieraniu funduszy na budowę kościoła parafialnego, tj. świątyni służącej przede wszystkim ludziom i ich spotkaniom z Bogiem, a nie tylko księżom. Cegiełki na ten cel rozprowadzamy już od dawna – uściśla ks. J. Sawczuk.

Zapraszamy!

Spotkania Wspólnoty bł. Jana Pawła II odbywają się w pierwsze i trzecie poniedziałki miesiąca, o 19.00, w kaplicy Szpitala Powiatowego przy ul. Lubelskiej. Tym zaplanowanym na trzeci poniedziałek zawsze towarzyszy Msza św. wotywna o Janie Pawle II, zaś na początku miesiąca zebrani mają okazję wysłuchać nieco dłuższej katechezy. Uczestnictwo w tych spotkaniach nie jest zarezerwowane tylko dla członków wspólnoty – mogą na nie przychodzić także osoby z zewnątrz.

– Zarówno istnienie Wspólnoty, jak też nowenna są formą duchowego przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Chodzi o to, by zapoznać ludzi przede wszystkim z nauczaniem naszego wielkiego rodaka, jego postawą i wiarą – mówi ks. Jacek. Spotkania te wpisują się również w Ogólnopolski Program Duszpasterski na rok 2013/2014 „Wierzę w Syna Bożego”.

 


3 PYTANIA

 

ks. Jacek Sawczuk – wikariusz parafii w Sulbinach

Jak ocenia Ksiądz nasze pojęcie o spuściźnie duchowej Jana Pawła II?

Znamy Jana Pawła II jako osobę, jego gesty i sztandarowe hasła, jednak wiedza o nauczaniu jest bardzo płytka. Szkoda, bo kryje prawdziwe bogactwo. Odnoszę też wrażenie, że nie mamy do końca świadomości, jak wielkim człowiekiem wiary i ufności był Papież Polak, i jak wyjątkowy to wyraz Bożej łaski dla nas, współczesnych.

Imię, jakie nosi parafia w Sulbinach – zobowiązuje. Udział w nowennie pogłębia życie religijne wiernych?

Przede wszystkim widzę, że przybywa uczestników tych czwartkowych spotkań. Nowennę zawsze poprzedza dwugodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Ludzie przychodzą, by po prostu być z Chrystusem, modląc się w ciszy. Mogą w tym czasie skorzystać także z sakramentu pokuty, a do tego również zachęcał Jan Paweł II. Jest wtedy czas, który można poświęcić na rozmowę i pomoc tym, którzy zmagają się z grzechem. Szukamy często spektakularnych i „głośnych” akcji, wielkich przeżyć, a zapominamy o wierności codziennej modlitwie i cichej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Widzi Ksiądz duchowe owoce tych działań, które mają przyczynić się m.in. do lepszego poznania patrona?

Obserwując uczestników nowenny, prośby, jakie zanoszą za wstawiennictwem naszego patrona, dostrzegam, że coraz więcej z nich doświadcza jego opieki w bardziej bądź mniej ważnych życiowych sprawach. Są w naszej wspólnocie wierni, którzy uczestniczą w nowennie co czwartek. Modląc się, bez wątpienia odkrywają Boga w sile wiary Jana Pawła II. Największą radość przyniesie kanonizacja Papieża Polaka właśnie im. Będzie dla nich potwierdzeniem orędownictwa kogoś, kto spotkał w swoim życiu miłosiernego i pełnego dobroci Jezusa Chrystusa.

KL