Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Bóg jest konsekwentny

Św. Józef pokazuje nam, że życie, aby było szczęśliwe, musi być zakotwiczone w Bogu - mówił bp Kazimierz Gurda w homilii podczas Eucharystii sprawowanej w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, w parafii Szpaki.

Sumę odpustową odprawioną 20 marca poprzedziły wieczorne spotkania nowennowe, przeżywane - jak zauważył na początku Mszy św. proboszcz parafii ks. Jacek Nazaruk - w niezwykłej wspólnocie czcicieli św. Józefa. - Mając w naszym świętym patronie przemożnego orędownika i opiekuna, z odwagą i prostotą zostawialiśmy u jego stóp wszystko, co trudne i bolesne... Z wiarą wołaliśmy i wołamy: „Św. Józefie, ratuj nas!” - dodał.

W pasterskim słowie biskup siedlecki przypomniał, że historia św. Józefa – mimo iż znana – nie do końca jest dla nas zrozumiała. – Na kartach Ewangelii zachowuje milczenie. Wiemy tylko, że pochodzi z królewskiego rodu Dawida i że jest w jego tradycji zakorzeniony – mówił. Wskazując na proroctwo wypowiedziane w imieniu Boga przez Natana do Dawida: „On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem”, bp K. Gurda podkreślił, iż wypełniło się ono w Jezusie Chrystusie. – Bóg jest prawdomówny. To, co zostało zapowiedziane w Starym Testamencie, spełniło się w Nowym. Św. Józef uczestniczy w wypełnieniu się proroctwa Natana. Jest bowiem mężem Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem – głosił biskup w nawiązaniu do odczytanej Ewangelii.

Hierarcha zwrócił uwagę, iż historia zbawienia pokazuje, że Bóg jest konsekwentny w swoim działaniu – w realizacji podstawowego pragnienia, jakim jest zbawienie człowieka. – W historii kierowanej przez Boga człowiek ma do wypełnienia określone zadanie – nauczał, dodając, iż ziemskie życie Józefa może być zrozumiałe tylko w kontekście Bożego planu zbawienia.

Zwróciwszy się do wiernych, pasterz diecezji przypomniał, że określone zadanie Bóg wyznaczył także każdemu z nas. – Życie człowieka realizującego Boży plan zbawienia nie może być traktowane jako całkowicie wyizolowane z więzów, które z woli Boga zostały zaplanowane – podsumował.

Źródło radości i szczęścia

W nawiązaniu do hasła tegorocznej nowenny: „Od św. Józefa uczymy się, jak być szczęśliwymi, kierując się w życiu cnotami chrześcijańskimi”, bp K. Gurda wskazał na wiarę, nadzieję i miłość – cnoty Boskie, tzw. teologalne, czyli odnoszące się do Boga i uzdalniające człowieka do życia w jedności z Trójcą Przenajświętszą. Katechizm – o czym przypomniał – wymienia też cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. – Cnoty kardynalne są umocowane w cnotach Boskich i z nimi związane, bo w oparciu o nie są przez człowieka wypracowywane i zdobywane. One regulują nasze czyny, porządkują uczucia i kierują postępowaniem – nauczał pasterz diecezji z uwagą, iż zarówno jedne, jak i drugie sprawiają, że człowiek jest zakotwiczony w Bogu. – Bóg staje się jego ostoją, źródłem radości i szczęścia – dodał. I jako wzór takiego postępowania wskazał  św. Józefa.

– Hasło nowenny przypomina nam, że warunkiem szczęścia w życiu ziemskim jest pójście drogą wskazaną przez patrona dzisiejszego dnia – mówił bp K. Gurda. Zauważył jednocześnie, że nie idzie ona w parze z podpowiedziami, które daje nam współczesny świat. Stąd też – co akcentował – naszym obowiązkiem jest dzielenie się doświadczeniem szczęśliwego życia w jedności z Bogiem.

Puentą homilii stało się wezwanie skierowane do mężczyzn, mężów i ojców, by w św. Józefie szukali wzoru wierności swojemu powołaniu.

W toku podziękowań

Na zakończenie Eucharystii ks. J. Nazaruk podziękował bp. K. Gurdzie za słowo pasterskiego umocnienia i wszelkie przejawy życzliwości wobec rozwijanego w parafii kultu św. Józefa. Wyraził także wdzięczność wszystkim kapłanom gromadzącym się w dniach nowenny przy ołtarzu – na czele z ks. dziekanem Stanisławem Grabowieckim, „ojcem duchowym nowenny”. Dziękował przybywającym pielgrzymom i słuchaczom KRP, których – jak wielokrotnie powtarzał – „choć nie widzą oczy, to czują serca”, jak również swoim parafianom. Zapraszając do Szpaków, proboszcz przypomniał jednocześnie, że specjalne nabożeństwa za wstawiennictwem św. Józefa odbywają się w miejscowym kościele co środę, a każdego 19 dnia miesiąca transmitowana jest stąd modlitwa różańcowa.

Podziękowania na ręce księdza proboszcza – organizatora nowennowych nabożeństw – złożył także bp K. Gurda, gratulując zarazem podjętego przez parafię dzieła rozbudowy miejscowego kościoła.

AW