Diecezja
XMW
XMW

Bóg jest z tymi, którzy zaufali

Do odwagi w promowaniu pięknej historii pełnej wartości zachęcał bp Grzegorz Suchodolski podczas Mszy św. sprawowanej 17 stycznia w rocznicę męczeńskiej śmierci drelowskich unitów.

Ten dzień był również świętem patronalnym miejscowej szkoły podstawowej. Eucharystię sprawowaną w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która jest niemym świadkiem wydarzeń sprzed 150 lat, poprzedziło złożenie kwiatów przed pamiątkową tablicą. We wspólnej modlitwie uczestniczyły delegacje szkół noszących imię Unitów Podlaskich, przedstawiciele władz samorządowych, parafianie i przybyli goście.

Liturgia była okazją do dziękczynienia za świadectwo życia i wiary praojców – 17 stycznia 1874 r. wojsko rosyjskie zastrzeliło 13 unitów broniących swojej świątyni i ciężko raniło ok. 200 osób. Dziękowano także za to, że pamięć o nich jest ciągle przez społeczność Drelowa podtrzymywana i kultywowana.

 

Odwaga i mądrość

Bp G. Suchodolski na początku homilii wskazał, że 150 rocznica męczeństwa unitów uświadamia potrzebę trwania przy tej wierze, która daje nam świętość i zbawienie. Bł. Męczennicy z Pratulina, ale i wszyscy unici tamtych lat, którzy – czy tu, w Drelowie, czy w innych miejscach naszej diecezji oddawali swoje życie, zdrowie, broniąc wiary i jedności Kościoła – są dla nas przypomnieniem, że wiara nie jest dana raz na zawsze.

150 lat temu panowało przekonanie, że Kościół unicki skazany jest na porażkę. Wobec carskiej armii, kolejnych kontrybucji, zsyłki na Syberię świat był pewien, że unici ponieśli klęskę. Dziś jest podobnie: wielu wydaje się, że nie mamy szansy obronić wiary w rodzinach, społeczeństwie, Europie, że ta „druga strona” jest silniejsza. – Pan Bóg zwycięża – nie jakąś ludzką siłą, ale swoją mądrością – wskazał biskup. Odwołał się do pierwszego czytania opisującego walkę Dawida z Goliatem, które dowodzi, że potrzeba odwagi. Istotna jest jednak także świadomość tego, kim jestem. – Bóg jest z tym, który jest prosty, pokorny, jeszcze niedoświadczony, ale chce iść w całkowitym zaufaniu, aby wypełnić wolę Mistrza – podkreślił biskup Grzegorz.

 

Zwycięży, kto ufa

– Wielcy „Goliaci” tego świata boją się młodego człowieka, który ma wartości. Boją się młodego człowieka, który jest przywiązany do wiary, tradycji, pięknych obyczajów. Dlatego toczy się dzisiaj taka walka o szkołę i o to, jaki ma mieć kształt – mówił bp Suchodolski. Zwrócił też uwagę, że współcześnie, kiedy wydaje się, że chrześcijanie stanowią mniejszość, warto uświadomić sobie – patrząc na postawę unitów czy Dawida – że człowiek dochodzi do zwycięstwa nie własną siłą. – Jeśli chcemy zwyciężać, być tak bohaterscy jak nasi poprzednicy sprzed 150 lat, musi być w nas więcej ufności wobec Pana – apelował. I wskazał, że przyszłość zależy od rodziców, wychowawców, nauczycieli, uczniów i grup rówieśniczych. Dziś prosimy Pana Boga, abyśmy – tak jak Dawid – byli narzędziami Pana w nierównej walce z Goliatem symbolizującym wszystkie moce przeciwne Bożemu światu. Możemy zwyciężać, bo ufamy Panu.

Po Mszy św. w Gminnym Centrum Kultury odbyła się premiera sztuki teatralnej zatytułowanej „Ścieżką do Boga”. Scenariusz opracowała Katarzyna Polewska, nauczycielka Szkoły Podtawowej im. Unitów Drelowskich. Następnie w hali sportowej odbył się panel dyskusyjny, którego celem było wskazanie wpływu kultu unitów na życie mieszkańców.

ks. Marek Weresa