Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Bóg nawiedzający człowieka

W poniedziałek, 31 maja, parafia Opatrzności Bożej w Parczewie przeżywała jubileusz dziesięciolecia swego istnienia. Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

Oprócz licznie przybyłych kapłanów z dekanatu parczewskiego oraz parafian, we Mszy św. uczestniczyli Paweł Kędracki – burmistrz Parczewa, Sławomir Zagojski – komendant powiatowy policji, Janusz Krasuski – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Ksiądz biskup, nawiązując do święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, mówił w homilii o tajemnicy działania Boga w człowieku. – Wybierając swoje poznanie dobra i zła, człowiek stracił kontakt z Bogiem. Na skutek grzechu pierworodnego człowiek zobaczył, że jest nagi, przestraszył się i zaczął się ukrywać przed Stwórcą. Bóg jednak nie odwrócił się od człowieka i szukał jego ocalenia. Prorok Sofoniasz zapowiada dzień, gdy Bóg objawi swoją moc i wybawi człowieka: „Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz – On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości” (So 3,14-17). Kto jest tym naszym nieprzyjacielem, którego sami nie potrafimy usunąć? – pytał ksiądz biskup. – To jestem ja, który wiem lepiej niż Pan Bóg, jak powinien zachować się mąż, żona, dziecko, pracownik, przełożony. Źródłem zła w świecie jest człowiek, który chce realizować swoje poznanie dobra i zła. Czasem taki człowiek osiągnie wiele, ale zagubi siebie i zrani innych. Dlatego Bóg staje przed nami jako Mocarz, by pokonać w nas nieprzyjaciela. On objawił swoją moc, przyjmując w Jezusie Chrystusie ludzką słabość. Jezus przyjął krzyż i nie skorzystał ze sposobności, by obronić siebie. Pozwolił, by w Nim zostało zniszczone ludzkie „ja”, które pragnie realizowania siebie dla siebie. Maryja takiego Jezusa poczęła i zaniosła do Elżbiety. Ten Jezus sprawił, że Jan w łonie Elżbiety dał znak swego życia. Czy łatwo jest iść za takim Mocarzem, który daje się ukrzyżować? Czy łatwo jest być człowiekiem, w którym taki Mocarz mocą Ducha Świętego może się rodzić? Być Matką Jezusa oznacza zgodzić się na całkowite przekreślenie swoich życiowych planów. Która z dzisiejszych matek chciałby mieć takiego syna, który doprowadzi ją pod krzyż? To pytanie musimy stawiać sobie w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Maryja za natchnieniem Ducha Świętego poszła do Elżbiety. Obyśmy i my byli ulegli Duchowi Świętemu. Niech ten jubileusz dziesięciolecia parafii Opatrzności Bożej pomaga nam otwierać się na działanie Ducha Świętego, by w naszym życiu dokonało się dzieło Boga – mówił pasterz Kościoła Siedleckiego.

Uroczystości jubileuszowe zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem, której przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski. Bezpośrednie przygotowanie do jubileuszu poprzedziło Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, które prowadził o. Stanisław Wódz z Kodnia.

Parafia Opatrzności Bożej w Parczewie została erygowana w Roku Jubileuszowym – 2 kwietnia 2000 r. Jak podsumowuje 10 lat istnienia parafii jej proboszcz ks. Andrzej Biernat? – Od początku powstania parafii uczymy się być parafianami Opatrzności Bożej. To zadanie jest trudne, bo zobowiązuje nas do wierności Bogu także pośród trudności i niepowodzeń. Na przestrzeni dziesięciu lat został wybudowany kościół. Została jeszcze do wykończenia zakrystia. Postawiony jest już budynek parafialny. Rozpoczęliśmy prace przy budowie cmentarza. Chcielibyśmy przejść do nowej świątyni jak najszybciej. Planujemy w tym roku oszklić całość kościoła i pomalować jego wnętrze. Być może w przyszłym roku odbędzie się konsekracja kościoła. Wierzę, że Opatrzność Boża nas poprowadzi – mówił ks. A. Biernat.

ks. Mateusz Czubak