Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Bóg nie opuszcza człowieka w cierpieniu

11 lutego, w Światowym Dniu Chorego, biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski spotkał się z personelem i odwiedził pacjentów dwóch siedleckich szpitali.

Przed południem biskup złożył wizytę w Szpitalu Miejskim. W południe celebrował Eucharystię w siedleckiej katedrze i modlił się za chorych oraz pracowników służby zdrowia. Po południu udał się z wizytą do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. W imieniu pracowników Szpitala Miejskiego biskupa powitał dyrektor SP ZOZ w Siedlcach Mirosław Leśkowicz. Następni bp. Kiernikowski wygłosił katechezę do pracowników, której przewodnim motywem był chrześcijański sens cierpienia i posługa chorym. – Bóg kocha wszystkich, niektórych kocha więcej, ale nikogo nie kocha mniej. Na przykładzie Józefa, który został odrzucony przez braci, widzimy pedagogikę Bożej miłości. Józef sprzedany przez braci dlatego, że był inaczej traktowany przez ojca, staje się ich wybawicielem. Bracia nie mogli znieść inności Józefa. Sprzedali go kupcom udającym się do Egiptu. W Egipcie Józef – wbrew oczekiwaniom braci – nie stał się jednak niewolnikiem, lecz zyskał przychylność faraona. W pedagogice Bożej miłości Józef okazał się dla swoich braci wybawieniem, ocalił im życie, gdy przynagleni głodem przybyli po zboże do Egiptu. W naszym życiu możemy przeżywać podobne sytuacje. Ważne jest, abyśmy umieli odkryć, że Bóg jest przy nas i nie opuszcza w naszej chorobie i cierpieniu. Na zakończenie katechezy biskup siedlecki podziękował pracownikom służby zdrowia za ich ofiarną pracę przy chorych. Słowa uznania skierował również do kapelana szpitala ks. prałata Henryka Wierzejskiego, dziękując mu za duchową opiekę nad chorymi.

W drugiej części spotkania pasterz Kościoła siedleckiego odwiedził chorych na dwóch oddziałach szpitalnych. Każdy miał możliwość rozmowy z biskupem. Chorzy dzielili się swoim bólem i prosili o pasterskie błogosławieństwo. Wielu było wzruszonych i szczerze dziękowało biskupowi za wizytę przy szpitalnym łóżku.

Po południu bp. Kiernikowski udał się z wizytą do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. Dostojnego Gościa powitał dyrektor placówki, Wojciech Kaszyński. W pierwszej części wizyty biskup wygłosił do zgromadzonych lekarzy i pielęgniarek katechezę na temat Bożej wizji człowieka. – Potrzeba nam dzisiaj głębokiej refleksji nad tajemnicą człowieka. W zamyśle Stwórcy człowiek zostaje pojęty jako ktoś, kto urzeczywistnia siebie w relacji do drugiego, a nie jest skoncentrowany na sobie. W Księdze Rodzaju mamy jasno ukazane, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga wyraża siebie w relacji jako mężczyzna i niewiasta. Współczesny świat za pomocą rozwiniętej konsumpcji chce zniszczyć wspólnotę człowieka z Bogiem i bliźnim. Wielu ludzi temu ulega i szukają zaspokojenia egzystencjalnej pustki w alkoholu, narkotykach, seksie. Człowiek oderwany od relacji z drugim staje się konsumentem. Świat dąży do tego, aby było jak najwięcej konsumentów, a jak najmniej ludzi wolnych. Choroba i cierpienie zmuszają nas, abyśmy się zatrzymali i oderwali się od świata konsumpcji. Bóg nas zaprasza, abyśmy w doświadczeniu choroby odkrywali wyzwalającą moc Chrystusa – mówił biskup.

Po zakończonej katechezie biskup odwiedził chorych na dwóch oddziałach. Pacjenci dzielili się swoim doświadczeniem cierpienia i prosili o pasterskie słowo nadziei. Każdy otrzymał błogosławieństwo i pamiątkowy obrazek.

ks. Mateusz Czubak