Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Bóg się rodzi i otwiera nową przestrzeń życia

W piątek, 18 grudnia, w Urzędzie Gminy Siedlce przy ul. Asłanowicza odbyło się spotkanie opłatkowe Starostwa Powiatowego.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski wraz z wiceprezydentami: Martą Sosnowską i Jarosławem Głowackim, Kazimierz Jankowski – prorektor Akademii Podlaskiej, Leszek Gadomski – rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Janina Ewa Orzełowska – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Ewa Marchel – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Tomasz Iwański – komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej, Janusz Czapski – naczelnik Wydziału Prewencji, reprezentujący Komendanta Policji, i wielu innych.

Spotkanie rozpoczął starosta Zygmunt Wielogórski, który w imieniu Rady Powiatu przywitał zaproszonych gości i złożył wszystkim zgromadzonym świąteczne życzenia. – Zwykle spotykamy się, aby decydować o pomyślności i rozwoju naszego powiatu. Dzisiaj gromadzimy się, gdyż mamy sobie do powiedzenia coś więcej niż sprawy zawodowe. Chcemy życzyć sobie i mieszkańcom powiatu siedleckiego dobrego przeżycia świąt Bożego Narodzenia – powiedział.

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Prochenka. – Przeżywamy czas Adwentu. Jest to czas oczekiwania, wyciszenia, rekolekcji, który ma nam pomóc w osobistym przeżyciu nawrócenia. Życzę, by ten czas był okazją do przemiany wewnętrznej i otwarcia się na działanie Boga w naszym życiu, byśmy jako samorządowcy byli ludźmi sumienia i nie zawiedli oczekiwań naszych wyborców – mówił.

Po odczytaniu perykopy o narodzinach Jezusa Chrystusa z Ewangelii św. Łukasza słowo pasterskie wygłosił bp Zbigniew Kiernikowski. Wychodząc od słów śpiewanej kolędy „Nie było miejsca dla Ciebie”, ksiądz biskup zauważył, że „tam, gdzie nie ma miejsca, trzeba zrobić miejsce, by otworzyć nową przestrzeń”. – W ten sposób będziemy otwarci na drugiego i na dawanie siebie drugiemu. Tego dawania siebie drugiemu uczy nas przychodzący Chrystus. On niczego nam nie zabiera, ale czyni nas ludźmi otwartymi, by tworzyć w nas życiodajną komunię. Rok, który obecnie przeżywamy z woli papieża Benedykta XVI, jest poświęcony kapłaństwu. Mówiąc o kapłaństwie, często myślimy o księżach. Tymczasem jest to okazja, by wszyscy ochrzczeni uświadomili sobie swój udział w misji kapłańskiej. Życzę Wam, by w Waszej pracy ludzkiej było otwarcie na Jezusa Chrystusa. Abyśmy wierzyli, że dzisiaj Pan Bóg czyni cuda. „Dzisiaj stało się dla was zbawienie”. Niech ta prawda trwa w nas i przemienia nasze serca. Niech obecność Jezusa Chrystusa pozwala nam przeżywać to miejsce i przestrzeń w Jego Duchu – życzył pasterz Kościoła siedleckiego.

Po przemówieniu biskupa w imieniu władz miasta świąteczne życzenia wraz z gwiazdą betlejemską przekazał przedstawicielom starostwa prezydent Kudelski. Po pobłogosławieniu opłatków przez bp. Kiernikowskiego wszyscy zgromadzeni podzielili się nim, życząc sobie owocnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sił do wykonywania dalszej pracy w służbie społeczeństwu.

ks. Mateusz Czubak