Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Bogu na chwałę – ludziom na pożytek

Prowadzone od czterech lat dzieło rozbudowy i renowacji kościoła parafialnego w Szpakach wkracza w finalny etap. Szeroki zakres prac umożliwiło pozyskanie dofinansowania.

Zainicjowanej staraniem proboszcza i dzięki ofiarności parafian modernizacji świątyni przyświecały względy czysto praktyczne mające na celu ułatwienie codziennej posługi. - Prace nad poprawą stanu technicznego kościoła rozpoczęły się od rozbiórki jego części wzniesionej w latach 70 i mocno dysharmonizującej z całością, czyli małego prezbiterium i zakrystii - przypomina ks. Jacek Nazaruk. Proboszcz wskazuje też konkretną datę inauguracji prac: 20 marca 2014 r., tj. dzień po zakończeniu uroczystości nowennowych, które każdego roku gromadzą na modlitwie ku czci św. Józefa coraz liczniejsze grono jego wiernych czcicieli. Pamięcią o patronach parafii: Matce Bożej i Opiekunie Świętej Rodziny motywowany był także - jak tłumaczy - zamysł renowacji świątyni polegający na odtworzeniu szlachetnej prostoty nazaretańskiego domku.

Po modernizacji kościół stanął na planie krzyża, a jego ramię stworzyła dobudowana część – powiększone prezbiterium wraz z okalającą je zakrystią. Nad całością góruje doświetlająca wnętrze świątyni wieżyczka. W obiekcie zostało zamontowane centralne ogrzewanie, w międzyczasie podjęto prace mające na celu renowację ławek i żyrandoli czy wyposażenie zakrystii w szafy wnękowe na szaty liturgiczne i pomoce do liturgii. – W planach mieliśmy także m.in. wymianę posadzki, remont dachu i położenie nowego szalunku – zdradza ks. J. Nazaruk z uwagą, iż za finansową stronę przedsięwzięcia odpowiadali parafianie, zaś powodzenie prac to niewątpliwa zasługa udanej współpracy z radą parafialną, ale nade wszystko – św. Józefa, któremu od początku zawierzane było dzieło rozbudowy kościoła.

 

Dzięki projektowi

Szansą na poszerzenie zakresu prac okazał się nabór wniosków w ramach działania „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O środki zewnętrzne przeznaczone na „wzbogacenie oferty kulturowej gminy Stara Kornica poprzez renowację zabytkowych kościołów” aplikowały dwie parafie: Szpaki oraz Kornica. Na mocy umowy podpisanej w grudniu 2017 r. beneficjentom przyznano łączne dofinansowanie w wysokości 1,7 mln zł, z czego Szpaki otrzymały 633 tys. zł. Wkład własny parafii wyniósł 158 tys. zł.

– Realizacja prac w ramach projektu rozpoczęła się w lipcu tego roku – mówi ks. J. Nazaruk, wskazując na poprzedzające je formalności związane z wyłonieniem wykonawcy itp. Znacznym ułatwieniem w przypadku parafii Szpaki – co podkreśla – były opracowane już wcześniej, z uwagi na poprzednie etapy prac, plany termomodernizacji. – Pozyskane dofinansowanie umożliwiło remont dachu z wymianą pokrycia i renowacją istniejącej wieży, a także malowanie i renowację ścian wnętrza kościoła. Ułożona została już nowa granitowa posadzka. Projekt obejmuje również wykonanie instalacji przeciwpożarowej oraz montaż instalacji odgromowej i antywłamaniowej. Obecnie trwają prace nad wymianą szalunku zewnętrznego. Kościół zostanie obity deskami modrzewiowymi – tłumaczy proboszcz.

Pytany o nową boazerię widoczną na ścianach wewnątrz świątyni, wyjaśnia, iż zakres tych prac nie był uwzględniony w projekcie i został przeprowadzony z inicjatywy parafian.

 

Siła w modlitwie

– Najbliższe plany dotyczą wymiany okien i renowacji drzwi zewnętrznych do kościoła. W ramach dofinansowanego działania powstaną też nowe schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Przebudowie ulegnie również daszek nad wejściem głównym. Ponadto projekt obejmuje wykonanie chodnika z kostki kamiennej wokół kościoła oraz uzupełnienie ogrodzenia z cegły silikatowej – wymienia.

W myśl harmonogramu termin zakończenia prac upływa 30 listopada. Uda się? – Ludzie są zaangażowani. Opatrzność czuwa – odpowiada ks. J. Nazaruk, przypominając, iż dzieło rozbudowy parafianie od początku objęli „sztafetą” modlitewną.


Czas duchowej odnowy

 

Zakończenie prac remontowych przy kościele zbiega się ze szczególnym czasem: 7 października w Szpakach rozpoczynają się jubileuszowe misje ewangelizacyjne.

 

W ramach przygotowania do owocnego w Boże łaski tygodnia odnowiony został stojący przy kościele krzyż misyjny z 1999 r. oraz wzniesiony nowy – w miejsce zniszczonego upływem lat, upamiętniającego misje z 1971 r.

Pytany o duchową stronę przygotowań ks. Jacek Nazaruk, proboszcz parafii, wskazuje m.in. na modlitwę ułożoną przez księży, którzy poprowadzą misje: ks. kan. Krzysztofa Skwierczyńskiego, ojca duchownego siedleckiego seminarium, i ks. kan. Pawła Kindrackiego, wicedyrektora wydziału nauczania kurii diecezjalnej. – Modlitwa precyzuje też cele misji – wyjaśnia, podpowiadając, iż powinny one stać się czasem duchowej odnowy, umocnienia w wierze, zgody w rodzinach oraz budowania jedności w parafii.

Niedzieli rozpoczynającej misje przyświeca hasło: „Życie człowieka ma sens i cel – życie wieczne z Bogiem”. Podczas gdy w poniedziałek zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne, wtorek będzie przeżywany  jako dzień pokuty. W środę prowadzeni przez misjonarzy wierni pochylą się nad słowem Bożym i istotą Eucharystii. Czwartek ma być dniem poświęconym powołaniu rozumianym jako droga życia małżeńskiego i kapłańskiego. Natomiast piątek skupi uwagę parafian wokół krzyża i cierpienia. I podczas gdy czwartkowej Mszy św. będzie towarzyszył obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, następnego dnia osobom starszym zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych. Sobotnią Eucharystię pod przewodnictwem  bp. Piotra Sawczuka poprzedzi, tradycyjnie, powitanie znaków świętych, tj. kopii obrazu Matki Bożej Kodeńskiej i relikwii bł. Męczenników Podlaskich.

– Rekolekcje to nie misje, a misje to nie rekolekcje – przywołując opinię jednego z misjonarzy, ksiądz proboszcz dzieli się pragnieniem, by indywidualne doświadczenie Bożej obecności promieniowało na życie całej wspólnoty parafialnej.

Agnieszka Warecka