Rozmaitości
Źródło: Źródło: www.cei2008
Źródło: Źródło: www.cei2008

Boży dar

Uroczysta Statio Orbis, czyli Msza św. zakończyła 22 czerwca w kanadyjskim Quebecu 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny (MKE), który pod hasłem ,,Eucharystia Bożym darem dla życia świata" obradował w dniach 15-22 czerwca.

Kończącej Kongres liturgii z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych z 75 krajów świata przewodniczył legat papieski kard. Jozef Tomko. Wraz z nim koncelebrowało ją 40 kardynałów, 250 biskupów i 1500 kapłanów. Homilię w bezpośrednim przekazie satelitarnym z Watykanu wygłosił Benedykt XVI, który na zakończenie oznajmił, że 50. MKE odbędzie się w 2012 r. w stolicy Irlandii – Dublinie. 

Kazanie papieskie było wielką katechezą o różnych wymiarach Eucharystii i jej roli w życiu chrześcijanina. Ojciec Święty przypomniał stojącą u źródeł Najświętszego Sakramentu ofiarę Jezusa Chrystusa. Jest to dla wierzących wyzwanie, by również oni szerzyli w świecie Bożą miłość, opowiadając się za życiem i troszcząc się o ubogich. Wezwał szczególnie księży, by z należytym szacunkiem odnosili się do obrzędu Eucharystii, a wszystkich wiernych zachęcił do poszanowania ról przynależnych kapłanom i świeckim w sprawowaniu Eucharystii. ,,Liturgia nie jest naszą własnością, ale skarbem Kościoła” – dodał z mocą. Benedykt XVI przypomniał też ważność adoracji Najświętszego Sakramentu i konieczność przystępowania do Komunii św. w stanie łaski uświęcającej, czemu służy sakrament pojednania.

Na rozpoczęcie obrad kongresu 15 czerwca wniesiono Arkę Nowego Przymierza, która powstała z inicjatywy młodzieży i przemierzyła tysiące kilometrów, nawiedzając kanadyjskie parafie i szkoły.

Każdy dzień kongresu miał swój odrębny temat. Eucharystię rozpatrywano kolejno jako dar Boży we właściwym znaczeniu i jako pamiątkę misterium paschalnego Chrystusa, mówiono o budowaniu przez nią Kościoła – sakramentu zbawienia, o Eucharystii jako ,,życiu Chrystusa w życiu człowieka” i wreszcie o związkach Eucharystii i misji oraz o świadectwie o Eucharystii, dawanym przez  wierzących ,,w sercu świata”. Każdy dzień był również poświęcony Kościołowi w różnych częściach świata: w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Południowej, Azji, Oceanii i Afryce. Codziennie rano była odprawiana Msza św. (18 bm. – w obrządku wschodnim) i wspólnie odmawiano Jutrznię z Liturgii Godzin w ,,Miasteczku Eucharystycznym”, urządzonym na miejscowych terenach targowych, po czym zaproszeni goście – kardynałowie i arcybiskupi głosili okolicznościowe katechezy. Przez cały czas trwała adoracja Najświętszego Sakramentu (w tym całonocna z 21 na 22 czerwca). Inne stałe punkty każdego dnia to wspólne ,,śpiewy integracyjne”, warsztaty i dyskusje, wizyty w parafiach i wspólnotach zakonnych, spotkanie z seminarzystami, przedstawienia artystyczne.    

19 czerwca odbyła się liturgia pokutna i spowiedź, zaś wieczorem ulicami miasta przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem. Wzięło w niej udział ok. 40 kardynałów, 250 biskupów, 1500 kapłanów i prawie 20 tys. ludzi.

21 czerwca papież wygłosił przez telewizję orędzie do młodzieży, zgromadzonej na modlitewnej wigilii. Dotyczyło ono tajemnicy Najświętszej Ofiary, ponawianej na ołtarzach całego świata. Benedykt XVI zachęcił młodych, aby nieśli orędzie Bożej miłości swym rówieśnikom. Wezwał ich też, by nie zapominali, że niedzielna Eucharystia jest pełnym miłości spotkaniem z Bogiem, bez którego chrześcijanie nie mogą się obejść.   ,,Pamiętajcie, że w Chlebie Eucharystycznym Chrystus jest rzeczywiście, całkowicie i substancjalnie obecny – powiedział Papież. – Dlatego w tajemnicy Eucharystii, na Mszy i podczas cichej adoracji Najświętszego Sakramentu ołtarza, spotkacie Go w szczególny sposób. Otwierając przed Nim dusze i całe swe życie nie zostaniecie zdruzgotani, wręcz przeciwnie: odkryjecie, że kocha was nieskończoną miłością. Otrzymacie moc niezbędną do kształtowania życia i dokonywania wyborów, które codziennie przed wami stają”.

 

(xaa)