Aktualności
Bp Kazimierz Gurda objął kanonicznie diecezję siedlecką

Bp Kazimierz Gurda objął kanonicznie diecezję siedlecką

W piątek, 23 maja w kurii diecezjalnej w Siedlcach bp Kazimierz Gurda uroczyście objął urząd Biskupa Siedleckiego. Akt kanonicznego objęcia diecezji dokonał się w obecności biskupa Piotra Sawczuka - dotychczasowego administratora apostolskiego, ks. Jana Babika - kanclerza kurii, kolegium konsultorów oraz pracowników poszczególnych kurialnych wydziałów.

Nowy Pasterz Kościoła Siedleckiego przedstawił dokumenty Stolicy Apostolskiej z papieską nominacją na biskupa diecezjalnego. Kanclerz kurii ks. Jan Babik sporządził i odczytał stosowny protokół potwierdzający kanoniczne objęcie diecezji przez nowego Biskupa Siedleckiego, zgodnie z prawem kanonicznym (kan. 382§3). Pod dokumentem złożyli swe podpisy nowy ordynariusz, kanclerz kurii oraz członkowie siedmioosobowego kolegium konsultorów na czele z biskupem Piotrem Sawczukiem.

Od tej chwili bp Kazimierz Gurda kanonicznie objął rządy w diecezji siedleckiej, a jego imię wymieniane jest w kanonie Mszy św. Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla, że „Biskupi, którzy z Bożego postanowienia są następcami Apostołów, przez Ducha Świętego, który został im dany, są ustanawiani w Kościele pasterzami, ażeby byli nauczycielami, kapłanami świętego kultu i sprawującymi posługę rządzenia. Biskupowi diecezjalnemu w powierzonej mu diecezji przysługuje wszelka władza zwyczajna, własna i bezpośrednia, jaka jest wymagana do jego pasterskiego urzędu”. 

Więcej w papierowym wydaniu EK

ks. Mateusz Czubak