Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Bp Szelążek patronem biblioteki

W niedzielę 31 lipca odbyła się uroczystość nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach. Patronem biblioteki został pochodzący ze Stoczka Łukowskiego sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek.

Wydarzenie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy sprawowana w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Stoczku Łukowskim. Uczestniczyły w niej także siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus na czele z przełożoną generalną s. Lucyną Lubińską oraz s. Hiacyntą Augustynowicz - postulatorem procesu beatyfikacyjnego bp. Szelążka. Dalsza część uroczystości odbyła się w GBP w Starych Kobiałkach. Po krótkiej agapie nastąpiła część oficjalna, którą rozpoczęli artyści z Grupy Literackiej działającej przy GBP, przedstawiając wiersze napisane przez dzieci i młodzież z terenu gminy, których myślą przewodnią był sługa Boży bp Szelążek.

Następnie dyrektor GBP Iwona Brodzik powitała przybyłych na uroczystość gości: bp. K. Gurdę, ks. Dariusza Koniecznego – sekretarza biskupa, ks. Piotra Radzikowskiego – duszpasterza środowisk twórczych diecezji siedleckiej, ks. Sławomira Suleja – proboszcza parafii w Stoczku Łukowskim, ks. kan. Stanisława Bieńko, ks. Roberta Ponikowskiego, ks. Marka Bucha, ks. Jacka Rosę i ks. Zbigniewa Hackiewicza – proboszcza z Jedlanki. W niedzielnym spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki zgromadzenia, którego założycielem był bp Szelążek: s. L. Lubińska – matka generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Podkowy Leśnej, s. Sabina Gumkowska – była matka generalna, która nawiązała współpracę z parafią w Stoczku ze względu na miejsce urodzenia założyciela ich zgromadzenia, s. H. Augustynowicz – postulatorka procesu beatyfikacyjnego bp. Szelążka. Z Ostrowi Mazowieckiej przybyła s. Judyta Jankowska – była matka generalna, kontynuatorka dzieła szerzenia kultu sługi Bożego w parafii Stoczek Łukowski. Na uroczystości obecne były także siostry z Suwałk.

Władze lokalne reprezentowali z kolei: wójt gminy Stoczek Łukowski Marek Czub i przewodniczący rady gminy Witold Dadacz z radnymi, Krzysztof Szczepańczyk – przewodniczący rady miasta Stoczek Łukowski, pracownicy urzędu gminy oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gm. Stoczek Łukowski. Obecni byli także prezesi organizacji i stowarzyszeń działających na terenie parafii, m.in. Elżbieta Figat z Akcji Katolickiej. Środowisko bibliotekarskie reprezentowali: Tadeusz Sławecki – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Mariusz Chudek i Renata Zienkiewicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie. W uroczystości udział wzięli też m.in. pracownicy biblioteki, przedstawiciele Strefy Muzycznej 44 i Grupy Literackiej.

 

Wierni tradycji

Po przywitaniu gości I. Brodzik przybliżyła postać sługi Bożego, ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu, założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Bp A.P. Szelążek urodził się 30 lipca, a 13 sierpnia 1865 r. został ochrzczony w Stoczku Łukowskim. Osoba sługi Bożego na stałe wpisała się w historię Stoczka Łukowskiego. Dyrektor podkreśliła, że ten niezwykły pasterz XX w. w swoim życiu kapłańskim nieustannie przejawiał swą wierność Chrystusowi, Kościołowi i ojczyźnie i jest dla nas wciąż aktualnym przykładem. Zasługi bp. Szelążka zostały zauważone i docenione przez Kościół, dlatego obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny.

Pani dyrektor wspomniała również o śp. ks. prałacie Józefie Huszaluku jako propagatorze sługi Bożego. Podczas uroczystości I. Brodzik została uhonorowana medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Odznaczenie przyznawane osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego wręczył dyrektor GBP w Starych Kobiałkach poseł Sławomir Skwarek w asyście Mariusza Chudka, dyrektora MBP w Łukowie. To właśnie bibliotekarze z Łukowa wyszli z inicjatywą uhonorowania I. Brodzik. Pani dyrektor podkreśliła, iż otrzymany medal to wyraz uznania nie tylko dla niej, ale też całego zespołu Gminnej Biblioteki Publicznej im. bp. Adolfa Piotra Szelążka.

Warto dodać, że stosowną uchwałę o nadaniu imienia bibliotece przyjęła rada gminy Stoczek Łukowski, zaś dopełnieniem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz poświęcenie jej przez bp. K. Gurdę. Zwieńczeniem spotkania był koncert wykonany przez Strefę Muzyczną 44 działającą przy GBP w Starych Kobiałkach.

AB