Aktualności
Bp Tomasik doktorem UPH

Bp Tomasik doktorem UPH

W środę, 20 maja, biskup radomski Henryk Tomasik otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

O przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia wnioskowali dziekan i rada wydziału przyrodniczego. 25 lutego senat UPH podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.

Bp H. Tomasik urodził się 4 stycznia 1946 r. w Łukowie. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum. W 1963 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego im. Benedykta XV w Siedlcach. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze siedleckiej 31 maja 1969 r. z rąk bp. Jana Mazura. Pierwszą placówką duszpasterską ks. H. Tomasika była parafia Radoryż Kościelny. Nominację otrzymał już w dniu święceń. Pracował tam przez dwa lata – do 27 sierpnia 1971 r. Był to jego jedyny wikariat. Po latach wyznawał: „To pobyt w pierwszej parafii pokazał mi potrzebę pracy z młodymi ludźmi”.

W 1971 r. bp J. Mazur skierował ks. Tomasika na studia na wydziale filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę magisterską obronił w 1974 r. pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Stycznia. Jej temat brzmiał: Począwszy od roku akademickiego 1974/1975 rozpoczął prowadzenie wykładów w siedleckim WSD. Jako wykładowca cieszył się ogromnym autorytetem wśród alumnów. Wykłady prowadził w sposób jasny, spokojny – nie podnosząc głosu. Kolejne lata pracy w diecezji wiązały się z coraz nowymi obowiązkami. Ks. H. Tomasik prowadził konwersatoria dla studentów, w 1975 r. został mianowany duszpasterzem akademickim. W 1984 r. obronił doktorat. W okresie studiów doktoranckich był współzałożycielem i pierwszym kapelanem powstałego w 1981 r. w Siedlcach Klubu Inteligencji Katolickiej. Miał też ogromny wpływ na tworzenie jego podstaw. Organizował Dni Kultury Chrześcijańskiej, Podlaską Pielgrzymkę na Jasną Górę, która po raz pierwszy wyruszyła samodzielnie w 1981 r. Był jej kierownikiem, a począwszy od 1983 r. prowadził grupę akademicką.

Ks. H. Tomasik był także członkiem rady kapłańskiej, siedleckim korespondentem biura prasowego Episkopatu Polski, kierownikiem działu religijnego w prasie lokalnej w Siedlcach, jak też asystentem kościelnym pisma „Nowe Echo Podlasia”.

Decyzją Jana Pawła II z 21 listopada 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Od 2009 r. jest biskupem radomskim.

Począwszy od 1995 r. jest delegatem KEP do Światowych Dni Młodzieży. Organizował udział Polaków w ŚDM w: Manili (1995 r.), Paryżu (1997 r.), Rzymie (2000 r.), Toronto (2002 r.), Kolonii (2005 r.), Sydney (2008 r.) i w Madrycie (2011 r.). Osobiście uczestniczył też we wszystkich tych spotkaniach młodych z Janem Pawłem II, a następnie z Benedyktem XVI, głosząc tam także katechezy dla młodzieży.

Mówi się o nim, że jest to „biskup, który wierzy w młodzież”, czy „biskup, który zaufał młodzieży”.

MD