Aktualności
Bractwo św. Judy Tadeusza zaprasza…

Bractwo św. Judy Tadeusza zaprasza…

W czwartek, 28 kwietnia, o 19.00, w auli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny przy ul. Bp. I. Świrskiego odbędzie się spotkanie z o. prof. Rolandem Prejsem. Temat prelekcji: Chrystianizacja Polski i następstwa tego wydarzenia.

Zainteresowani będą mieli okazję dowiedzieć się m.in., jak utrwalano chrześcijaństwo w pierwszych wiekach po chrzcie Mieszka? Prelegent skupi się on na rozbiciu dzielnicowym, które choć osłabiło Polskę politycznie, to było również okresem dużego rozwoju sieci parafii i klasztorów, pogłębienia katechizacji i utrwalenia chrześcijaństwa nie tylko wśród elit, ale w całym społeczeństwie.