Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Brama wiary jest otwarta

Powołanie stowarzyszenia „Makrothymia”, przygotowanie Diecezjalnego Dnia Rodziny i katecheza na temat właściwego przeżywania Roku Wiary były głównymi tematami spotkania biskupa siedleckiego z Kapitułą Parczewską i Fraternią Rodzin.

Spotkanie odbyło się we wtorek, 30 października, w parafii św. Jana Chrzciciela. Zgromadzonych powitał ks. prałat Tadeusz Lewczuk – prepozyt Kapituły.

– Brama wiary jest dla nas zawsze otwarta. Prowadzi ona do życia w komunii z Bogiem i drugim człowiekiem – mówił bp Kiernikowski. – Próg tej bramy można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Dla człowieka dotkniętego grzechem pierworodnym trudno jest przyjąć darmowość łaski, gdyż ma on swoje poznanie dobra i zła. Dopiero człowiek przemieniony przez łaskę, zaczyna odkrywać sens darmowości i służby. Kształtowanie serca przez łaskę to odkrywanie tego, że Bóg wie, co dla mnie jest dobre. Przekroczenie bramy wiary oznacza wyruszenie w drogę, na której człowiek zostawia siebie – mówił biskup.

– W Roku Wiaty trzeba więc sobie postawić pytanie, co jest uzasadnieniem mojego życia, jaka jest jakość mojej wiary? Drogę wiary rozpoczyna chrzest, „dzięki któremu możemy wzywać Boga jako Ojca, a kończy przejście przez śmierć do życia wiecznego, będącego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który poprzez dar Ducha Świętego zechciał włączyć w swą chwałę tych, którzy w Niego wierzą”. Działalność Kapituły i Fraterni powinna być ukierunkowana na pomoc rodzinom, by mogły wchodzić w mentalność wypływającą z chrztu – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

W drugiej części spotkania zgromadzeni dzielili się z księdzem biskupem swoim doświadczeniem wiary i spostrzeżeniami na temat przeżywania Roku Wiary. Ks. Jacek Sereda – kierownik Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Siedleckiej przekazał informacje związane z przygotowaniami Diecezjalnego Dnia Rodziny, który będzie odbywał się pod hasłem: „Ślubuję ci wierność”.

Ważnym momentem spotkania było wystąpienie Teresy Hołubowicz, która przedstawiła możliwości i zakres działania stowarzyszenia „Makrothymia”. Celem tego stowarzyszenia będzie wszechstronna działalność na rzecz rodziny pojmowanej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, a w szczególności wspomaganie rodzin, gdzie występuje brak, żeby ten brak nie był końcem, lecz punktem zwrotnym w ich życiu. Stowarzyszenie chce nieść pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości, troszczyć się o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz właściwe warunki jego rozwoju, włączyć się w pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, podejmować inicjatywy polityczne, społeczne i gospodarcze mające na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

ks. Mateusz Czubak