Kultura
Źródło: MGCK
Źródło: MGCK

Brawa dla najlepszych!

Koniec roku kulturalnego 2015/2016 to dobra okazja do podsumowań. Kierownictwo ryckiej placówki nie ograniczyło się tylko do analizy dokonań. Czas słuchaczom umilały popisy wokalne i recytatorskie młodzieży oraz dorosłych.

Uroczysta gala wieńcząca kolejny sezon artystyczny została zorganizowana 22 czerwca. Kilkadziesiąt osób podziwiało występy tych, którzy w ostatnim roku odnieśli największe sukcesy w konkursach i festiwalach. Publiczność i laureatów przywitała Bogumiła Porowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. Spotkanie poprowadziła jedna z głównych instruktorów w tej instytucji Joanna Zakrzewska.

Czas zwycięzców

Część artystyczną rozpoczęli najmłodsi – zwycięzcy XXVII Konkursu Piosenki Przedszkolnej. Po nich zaprezentowali się recytatorzy: Marysia Markiewicz, Maja Ostrowska i Michał Kaszak. Cała trójka była laureatami nagród na szczeblu wojewódzkim. Osobne podziękowania otrzymały grupy teatralne: Dosoboty i Jednoosobowy Teatr Kacpra Gugały.

Spotkanie nie mogło obyć się bez popisów wokalnych. Na tym polu w mijającym roku sukcesami mogły poszczycić się zespoły zrzeszające seniorów. Spośród nich zaprezentował się chór Relaks, zespół śpiewaczy z Oszczywilka i zespół Pelagia.

Koncertowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież. Ich dzieła zyskały uznanie na konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Pod tym względem na pochwały zasłużyli: Marysia Kania i Marek Falkowski.

Występ każdej gwiazdy wieczoru był nagradzany przez publiczność brawami.

 

Renesans kina

Podczas gali – oprócz osiągnięć indywidualnych – zostały podsumowane inwestycje. Największą z nich była modernizacja kina. Stosowny projekt złożył zespół w składzie: Bogumiła Porowska, Agnieszka Wojtaś i Agnieszka Jakubik. W rezultacie MGCK udało się pozyskać z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej środki na wprowadzenie nowoczesnych technologii. Dziś kino Renesans może poszczycić się sprzętem do projekcji filmów cyfrowych w standardzie gwarantującym najwyższą jakość obrazu.

Drugim ważnym osiągnięciem było pozyskanie środków z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Kreatywni Kulturalnie”. Autorami wniosku byli tym razem: Paweł Warowny i Donata Jurzysta-Łukasiak, zaś koordynatorem – Bogumiła Porowska. Przedsięwzięcia miało na celu aktywizację środowisk kulturotwórczych wśród mieszkańców miasta i gminy. Ich potrzeby i oczekiwania badali

wolontariusze i trenerzy. Na podstawie diagnozy obecnej sytuacji – badacze zaproponowali nowe sposoby rozwiązania problemów. Niektóre z nich zostały wytypowane do procedury konkursowej. Jej rozstrzygnięcie nastąpi już w nowym roku artystycznym