Rozmaitości
Źródło: SW w Siedlcach
Źródło: SW w Siedlcach

Budowa ośrodka onkologii

Konsorcjum firm Budimex oraz Vamed wygrało przetarg na budowę ośrodka onkologii przy szpitalu wojewódzkim.

- Jeśli procedura przetargowa zostanie zakończona pomyślnie i nie wpłynie odwołanie do decyzji o wyborze oferty, budowa centrum najpewniej ruszy wiosną tego roku - zapowiada Marcin Kulicki, prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego.

– W wyborze ofert brano pod uwagę następujące kryteria: cenę, przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane, parametry techniczno-użytkowe urządzeń opisanych w specyfikacji oraz skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia – uzupełnia M. Kulicki.

Likwidacja białej plamy

Cel powstania placówki jest jeden – likwidacja białej plamy w dostępie do leczenia onkologicznego. Zbyt mała liczba ośrodków onkologicznych i ich scentralizowane rozmieszczenie nie zapewniają bowiem równomiernego i sprawiedliwego dostępu do tego typu świadczeń. Choć w samej stolicy funkcjonują wysoko wyspecjalizowane ośrodki onkologiczne, na pozostałym obszarze nie ma ani jednej placówki oferującej kompleksową opiekę onkologiczną – przykładem są właśnie Siedlce. Brak wystarczającej opieki potwierdziły również analizy m.in. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego czy konsultanta wojewódzkiego ds. radioterapii onkologicznej.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej infrastruktury szpitala o nowy pawilon oraz przebudowę budynków technicznych. Ośrodek onkologii będzie opierał się na pięciu filarach działalności onkologicznej: profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów na bazie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, systemowym leczeniu nowotworów, radioterapii, badaniach i terapii izotopowej oraz chirurgii onkologicznej.

Nowy budynek zostanie połączony podziemnym tunelem ze szpitalem. W ośrodku zaplanowano 84 łóżka dla pacjentów leczonych stacjonarnie. Oprócz tego znajdą się w nim m.in. stanowiska do chemioterapii dziennej, pracownia cytostatyków, przychodnia onkologiczna, zakład radioterapii, zakład medycyny nuklearnej, pracownia TK i MR oraz mammografii.

Nowoczesna placówka

Pierwszy etap inwestycji, czyli budowa budynku ośrodka, to koszt ponad 50 mln zł. – Po jej zakończeniu przystąpimy do drugiego etapu projektu, czyli wyposażenia i dostarczenia do ośrodka specjalistycznego sprzętu, m.in. dwóch akceleratorów do radioterapii, aparatury do brachyterapii, tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, mammografu cyfrowego, aparatu USG czy skanera PET-CT łączącego metody diagnostyczne nowoczesnej pozytonowej tomografii emisyjnej i klasycznej tomografii komputerowej – wylicza M. Kulicki.

Nowoczesna, pełnoprofilowa, przyjazna pacjentom placówka ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną. – Siedlecki Ośrodek Onkologii będzie opierał swoją działalność na profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów, leczeniu nowotworów, radioterapii i badaniach izotopowych oraz chirurgii onkologicznej – podkreśla prezes szpitala wojewódzkiego.

Szacowany koszt przedsięwzięcia to ok. 110 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2018 r.

HAH