Diecezja
Budować cywilizację życia

Budować cywilizację życia

Najistotniejszą sprawą, poza oczywiście modlitwą, w zmaganiu o życie, jest bitwa o prawdę, kim jest człowiek i kiedy zaczyna się jego życie - powiedział dr Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, podczas wizyty w parafii św. Józefa w Siedlcach.

W referacie, który wygłosił 5 grudnia, A. Zięba mówił o tym, czym jest ochrona życia. – Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. To fakt naukowy, medyczny, niepodważalny. Dzisiaj jest to tak oczywiste, że podawane jest nie tylko w poważnych opracowaniach naukowych, skryptach studentów medycyny, ale również w podręcznikach do piątej klasy szkoły podstawowej – przekonywał. Prelegent podkreślił, że przerwanie życia, obojętnie jaką metodą i w jakim czasie: tydzień czy osiem miesięcy po poczęciu, będzie zawsze zabójstwem. – Jako ludzie wierzący musimy sobie jasno zdawać sprawę, że walka cywilizacji życia z cywilizacją śmierci to w swej najgłębszej istocie walka obozu wyznawców i sług Chrystusa z wyznawcami i sługami szatana, niekiedy nieświadomymi – tłumaczył Zięba. – Dzięki działalności duszpasterstwa rodzin i ruchów pro-life’owych Polska jest uznawana za lidera wśród krajów budujących cywilizację życia. Jest źródłem nadziei i inspiracji dla obrońców życia na całym świecie. Jesteśmy pierwszym państwem, które w warunkach demokracji odrzuciło proaborcyjne ustawodawstwo i przyjęło ustawodawstwo pro-life – zwrócił uwagę. Prezes PSOŻC podkreślił też, że Kościół nie sprzeciwia się edukacji seksualnej, która nawołuje do wychowania w czystości przedmałżeńskiej i wstrzemięźliwości seksualnej.

Podczas swojej wizyty w Siedlcach Zięba spotkał się również z uczniami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Świętej Rodziny oraz alumnami Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II.

KO