Rozmowy
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Budowanie jedności

Jak wszyscy chyba wiemy, na terenie Polski istniało niegdyś wiele parafii obrządku wschodniego. Skąd się wzięły w państwie, które przyjęło chrześcijaństwo zachodnie?

Chrześcijaństwo docierało na tereny naszego kraju na 2 sposoby. Z jednej strony zostało oficjalne przyjęte przez księcia Mieszka w formie łacińskiej, zachodniej, ale wiemy też o działalności świętych braci, Cyryla i Metodego, a później ich uczniów, którzy prawdopodobnie docierali z chrześcijaństwem w wersji bizantyjskiej do południowych i potem wschodnich granic Rzeczypospolitej. Kiedy Wielki Książę Włodzimierz przyjął chrześcijaństwo w 988 r., Księstwo Kijowskie w jakiś sposób oddziaływało również tutaj, na terenach podlaskich.

Bez wątpienia na naszym terenie było więcej chrześcijan, którzy wyznawali swoją wiarę w wersji bizantyjskiej. Wiele rodów możnowładczych, choćby Sapiechowie, należało do Kościoła wschodniego, często prawosławnego. Parafie łacińskie owszem, także funkcjonowały, ale ich sieć była o wiele mniejsza. ...

Magdalena Szewczuk

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł