Diecezja
Źródło: Ks
Źródło: Ks

Budowanie Żywego Kościoła

20 września odbył się w Krynce Łukowskiej Powakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie – gałęzi młodzieżowej i rodzinnej. Zgromadził on około 475 osób, w tym 20 moderatorów. Domowy Kościół reprezentowało 78 małżonków a oazę młodzieżową 388 osób.

Dzień Wspólnoty jest dla oazowiczów dniem formacyjnym i modlitewnym; dniem, w którym w szczególny sposób przeżywany jest udział w budowaniu Żywego Kościoła. Znaleźć się na Dniu Wspólnoty to tak, jak trafić do oazy na pustyni: można zaczerpnąć sił, odświeżyć się, zregenerować przez zaczerpnięcie ze Źródła. Stąd centrum Dnia Wspólnoty stanowiła Eucharystia pod przewodnictwem bp. Henryka Tomasika. Ksiądz biskup wezwał do troski o glebę, jaką jest serce. Jego żyzność zapewnia wzrost i owocność padającego w nie ziarna Słowa Bożego.

Przebywać w Oazie to także dzielić się ze wspólnotą świadectwem swego spotkania z Bogiem oraz przemianami, jakie miały miejsce podczas rekolekcji wakacyjnych. Na Dniu Wspólnoty specyficzne umocnienie wiary dawały młodym oazowiczom świadectwa małżonków z Domowego Kościoła. Młodzi z kolei wlewali radość i entuzjazm wiary w serca dorosłych.

Zatrzymać się w Oazie to również przygotować się do drogi. Stąd spotkania w trzech grupach formacyjnych – dzieci bożych, młodzieży i rodzin – przybliżyły temat roku: „Czyńcie uczniów”. Każda z tych grup inaczej odbiera i przeżywa wydarzenia religijne oraz zadania wypływające z chrześcijaństwa: wyjście na świat, przyprowadzanie, zdobywanie innych dla Chrystusa.

Ważnym elementem formacyjnym Ruchu Światło-Życie, zapoczątkowanym na Dniu Wspólnoty, jest przygotowanie się do Pielgrzymki Ruchu do Warszawy w dniu 6 czerwca 2009 r. Pielgrzymka ta związana jest z przypadającymi w przyszłym roku jubileuszami: 40-lecia powstania w 1969 r. Ruchu Żywego Kościoła, 30-lecia założenia w 1979 r. Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz 30-lecia I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny i wołania „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” Przygotowanie do tych rocznic ma przybrać postać Modlitewnej Nowenny Miesięcy. Wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie są zaproszeni do włączenia w codzienną osobistą modlitwę cytowanych wyżej słów Ojca Świętego oraz do odmówienia dziesiątki różańca w intencji zaplanowanej na dany miesiąc. Specjalnym zadaniem podczas Nowenny będzie podjęcie inicjatyw apostolskich, służących ożywieniu wiary. Należą do nich między innymi seminaria, które otwierają na dar Ducha Świętego przez odkrycie na nowo wartości modlitwy osobistej (namiotu spotkania) oraz modlitwy liturgicznej (Eucharystii i Liturgii Godzin).

Podczas Eucharystii zwieńczającej Powakacyjny Dzień Wspólnoty szczególną modlitwą i błogosławieństwem zostały objęte nowe Pary Rejonowe Domowego Kościoła oraz animatorzy grup młodzieżowych i kręgów małżeńskich. Nie mogło również zabraknąć słów wdzięczności wobec dotychczasowych moderatorów: ks. Krzysztofa Pawelca i ks. Dariusza Karbowiaka, którzy przez wiele lat posługiwali Ruchowi w naszej diecezji. Wprowadzili oni w posługę nowego moderatora – ks. Marka Andrzejuka.

ks. Marek Andrzejuk