Aktualności
Burmistrz dofinansuje angielski

Burmistrz dofinansuje angielski

W urzędzie miasta zapadła decyzja o dofinansowaniu nauczania języka angielskiego dla starszych grup w przedszkolach samorządowych. - Dyrektorzy przedszkoli będą mogli zawierać umowy ze szkołami języków obcych, ale tym razem koszty poniesie magistrat, a nie rodzice - mówi naczelnik wydziału edukacji Marzenna Gałach.

– Na wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszym mieście rząd przekazał dofinansowanie w kwocie 284 tys. 418 zł. Z tych pieniędzy zostaną wygospodarowane środki na opłacenie j. angielskiego – dodaje. Takie zajęcia jak rytmika, taniec, zajęcia plastyczne znajdują się w podstawie programowej. Ich realizacja należy do obowiązków przedszkola. Łukowski magistrat stoi na stanowisku, że organizacja zajęć dodatkowych będzie zależała od tego, jakie przygotowanie posiada kadra danej placówce. – Jeżeli w przedszkolu pracuje nauczyciel, który potrafi prowadzić zajęcia z rytmiki czy korektywy, może to robić w ramach swojej pracy. Dla rodziców nie może to jednak oznaczać wyższych opłat – podsumowuje M. Gałach.

WE