Aktualności
Burmistrz z absolutorium

Burmistrz z absolutorium

Najważniejszym punktem obrad ostatniej sesji rady miejskiej było udzielenie burmistrz miasta i gminy Albinie Łubian wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

Głosowanie poprzedziła m.in. dyskusja nad „Raportem o stanie gminy”. W trakcie debaty, przewodnicząca rady miejskiej Dorota Niemiec-Jóźwicka zauważyła, iż dokument przedstawia pozytywny i optymistyczny obraz gminy, pokazując jak wiele zadań, przedsięwzięć i inwestycji realizowanych jest na poziomie samorządu. Obecni na sali radni, wysłuchali także sprawozdania z wykonania budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii komisji rewizyjnej. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. poprzedzone było również analizą i oceną poszczególnych komisji rady. Dziękując za jednogłośne udzielenie wotum zaufania A. Łubian wyraziła wdzięczność za wsparcie i pomoc w realizacji budżetu wszystkim pracownikom urzędu, sołtysom oraz przewodniczącym samorządów mieszkańców. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do radnych, za ich zaufanie, wyrozumiałość i wsparcie przy realizacji budżetu oraz podejmowane inicjatywy. 

MLS