Aktualności
By było bezpieczniej

By było bezpieczniej

W ubiegłym roku miasto Garwolin zmodernizowało 2,5 km dróg, wydając na inwestycje w tym zakresie ponad 3,8 mln zł. - Dzięki każdej z tej inwestycji tworzymy spójną infrastrukturę drogową - mówi burmistrz.

Realizacja tych zadań była możliwa dzięki środkom z budżetu miasta, Funduszu Dróg Samorządowych oraz pieniądzom z samorządu województwa mazowieckiego. W sumie zmodernizowano 2,5 km dróg i 1 km chodników. Powstało także 79 miejsc parkingowych. Łączne nakłady na inwestycje drogowe w 2021 r. wyniosły 3,8 mln zł, z czego na trzy odcinki udało się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 662,6 tys. zł.

W ubiegłym roku wybudowano ul. Rataja i chodnik przy ul Budzeń. Modernizacji doczekały się ulice: Mozarta, Baśniowiej, Asnyka, Sławińskiej, Bajkowej, Działyńczyków oraz chodnik wzdłuż ul. Lubelskiej na odcinku od Słowackiego w kierunku Żeromskiego. Przebudowano ul. Budzeń, Dłużniewskiego, ulic ks. Juszczyka i ks. Święcickiego, a także zatokę parkingową przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Wyremontowano też ul. Wyszyńskiego i Wiejską.

– Dzięki każdej z tej inwestycji tworzymy spójną infrastrukturę drogową naszego miasta – podkreśla burmistrz Garwolina Marzena Świeczak. – Każda droga czy chodnik to kolejny krok w kierunku dobrze skomponowanej sieci i bezpiecznej dla wszystkich uczestników ruchu. Zdaję sobie sprawę, że potrzeb jest dużo, ale stopniowo i z sukcesem staramy się zmieniać Garwolin – zapewnia, dziękując wszystkim zaangażowanym, radnym za pracę na rzecz miasta, przedsiębiorcom za codzienny trud prowadzenia działalności gospodarczej, przyjaciołom miasta za dobrą współpracę i pomoc przy pozyskaniu środków zewnętrznych, a także pracownikom urzędu i wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tak wielu inwestycji.

MD