Diecezja
Źródło: KS. D
Źródło: KS. D

By ożywić apostolskiego ducha

W środę, 3 czerwca, bp Zbigniew Kiernikowski spotkał się ze wspólnotą parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach.

W imieniu wspólnoty parafialnej pasterza diecezji serdecznie powitał ks. Adam Kamecki, proboszcz łomaskiej parafii. W przemówieniu kapłan przedstawił pokrótce historię oraz aktualny stan jednej z najstarszych w diecezji siedleckiej parafii. Obecnie posługę wikariusza pełni tu ks. Piotr Woźniak, rezydentem jest natomiast ks. kan. Antoni Bubeła. Prężnie działają również grupy: koło ministrantów, grupa lektorów, schola dziecięca, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, Rada Parafialna i Duszpasterska oraz Koło Żywego Różańca.

Duszpasterz A. Kamecki zwrócił uwagę na specyfikę terenów wiejskich, na których brak jest ludzi młodych. Ten problem dotknął również społeczność w Łomazach. Proboszcz podkreślił jednak, że mimo iż większość parafian to ludzie starsi, miejscowa parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła jest wspólnotą z tradycjami. – Wierni czują przynależność do Kościoła katolickiego i odpowiedzialność za własną wspólnotę. Chętnie podejmują współpracę ze swoimi duszpasterzami i angażują się w życie parafii i diecezji – podkreślił ks. Kamecki. Kapłan wyraził także przekonanie, że wizyta pasterska bp. Z. Kiernikowskiego jako następcy Apostołów oraz pasterskie słowo i modlitwa zaowocują pogłębieniem wiary i ożywieniem ducha apostolskiego w tutejszej rodzinie parafialnej.

Po oficjalnym powitaniu siedlecki ordynariusz wygłosił katechezę. W nauce tej hierarcha przypomniał fakt, że człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo swego Stwórcy. Podobieństwo to najbardziej przejawia się w relacjach do drugiej istoty ludzkiej (szczególnie w relacji miłości). Jednak porządek tej relacji niszczy grzech, bo kiedy Adam i Ewa zobaczyli, że są nadzy, zaczęli widzieć w drugim człowieku wroga. Bp Kiernikowski mocno więc podkreślił, że istocie ludzkiej potrzebny jest ktoś, kto wyrwie ją „z bycia dla siebie” – niezbędny jest więc drugi człowiek.

Po katechezie bp. Kiernikowskiego odbyła się uroczysta Eucharystia. Podczas homilii pasterz Kościoła siedleckiego podkreślił, że to Chrystus uczy nas prawdy o życiu, które przechodząc przez stratę, śmierć i przegraną, nadal pozostaje życiem. W dalszej części wizytacji siedlecki ordynariusz spotkał się z Radą Parafialną, pracownikami Urzędu Gminy oraz uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół w Łomazach. Wizytację pasterza diecezji zakończyło krótkie spotkanie z pracownikami miejscowego zakładu stolarskiego.

GU