Aktualności
By pamięć trwała

By pamięć trwała

W sobotę 1 września na terenie muzeum w Treblince odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary zgładzone w obozie.

Obóz Pracy – Treblinka I oraz Obóz Pracy w Treblince zostały utworzone przez Niemców latem 1941 r. przy istniejącej kopalni żwiru. Zajmował on obszar ok. 17 ha. W początkowym okresie funkcjonowania obozu osadzano w nim głównie Polaków, później Żydów i Romów, w większości mieszkańców dystryktu warszawskiego. Pobyt w obozie – w warunkach głodu i terroru – kończył się często śmiercią. Przeciętna liczba więźniów przebywających w obozie jednorazowo wynosiła 1-2 tys. osób. Przeszło przez niego ok. 20 tys. więźniów, z czego blisko 10 tys. zmarło lub zostało rozstrzelanych. Obóz został zlikwidowany w końcu lipca 1944 r.

Sobotnie spotkanie rozpocznie się o 11.45 przy żwirowni. Na 12.00 zaplanowano Drogę krzyżową, której uczestnicy przejdą trasą od żwirowni do miejsca straceń. Po niej, o 13.00, zostanie odprawiona Msza św. oraz nastąpi złożenie wieńców i zapalenie zniczy. W imieniu organizatorów – zapraszamy. 

JAG