Aktualności
Być jak Ignacy

Być jak Ignacy

„Odkrywaj, poznawaj, graj, buduj i baw się dobrze razem z Ignacym Łukasiewiczem!” - takie hasło przyświeca programowi edukacyjnemu, z którego korzysta Szkoła Podstawowa w Wiśniewie.

Akcja „Być jak Ignacy” ma przekonać dzieci i młodzież, że pełni pasji ludzie rozpoczynający przygodę z nauką byli dokładnie tacy jak oni. Wiedzą o tym już uczniowie wiśniewskiej szkoły – obok lekcji odbywających się na platformie Teams, w takiej formie prowadzone są także zajęcia pozalekcyjne.

W październiku uczniowie z klasy szóstej pod opieką Magdaleny Jurzyk przystąpili do kolejnej edycji program. Zachęca on dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach, jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. – Uczniowie poznają wybitnych, ale mało znanych naukowców: Józefa Rotblata, Władysława Szafera, Ernesta Malinowskiego oraz Stefana Banacha – wyjaśnia M. Jurzyk, opiekun koła naukowego „Odkrywcy”. I dodaje: – W programie bierze udział klasa szósta. W ubiegłym roku dzieci z tej klasy zdobyły Tytuł Naukowej Szkoły Roku województwa mazowieckiego oraz Tytuł Szkoły Roku 2020. W tym roku organizatorzy przygotowali interaktywne scenariusze zajęć, jest także konkurs wymagający od nas różnych form aktywności.

W grudniu rozpoczął się drugi blok zajęć, dotyczący ekologii, który trwał do końca stycznia. Trzeci etap, realizowany do 31 marca, poświęcony jest tematyce transportu i miast przyszłości. Czwarty, dotyczący technologii cyfrowych, internetu i programowania, zakończy się 31 maja.

Celem programu jest promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych poprzez doświadczanie oraz popularyzację osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców. Organizatorem projektu jest Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza. Program został objęty patronatem honorowym ministra edukacji narodowej.

JS