Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Być prawdziwym chrześcijaninem

13 grudnia biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski spotkał się z gronem pedagogicznym I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny.

Podczas spotkania formacyjnego z nauczycielami biskup wygłosił katechezę kerygmatyczną, w której mówił o wychowaniu do dojrzałej wiary w Jezusa Chrystusa, dającej odpowiedź na życiowe problemy człowieka.

– Taka wiara nie jest jedynie przyjęciem chrześcijańskiej doktryny i moralności, lecz wprost Jezusa Chrystusa. W praktyce oznacza to stracenie swojej logiki życia dla siebie na rzecz nowej tożsamości, zorientowanej całkowicie na Jezusa Chrystusa – nauczał. – Sakramentalnie dokonało się to raz na zawsze w momencie chrztu, ale na płaszczyźnie egzystencjalnej ten proces trwa przez całe życie ochrzczonych i jest związany z codziennym podejmowaniem krzyża i umieraniem dla siebie. Co jest więc wyznacznikiem życia chrześcijańskiego? – pytał. Tym, co nas kształtuje, jest Ewangelia. Dla chrześcijanina nie wystarczy przestrzeganie przykazań Dekalogu. Jakich mamy dzisiaj chrześcijan: takich, którzy żyją w logice starotestamentalnej, czy też takich, którzy naprawdę otworzyli się na nowość Ewangelii? Nawet największy zachowujący Dekalog, będzie mniejszy od tego, który uwierzył w Ewangelię – mówił bp Kiernikowski.

Podczas spotkania nauczyciele dzielili się również z księdzem biskupem swoimi refleksjami na temat wychowania młodzieży oraz szukali odpowiedzi na nurtujące ich problemy. Pytali m.in., jak wychowywać dzisiaj młodzież do dojrzałej wiary, jak właściwie przygotować dzieci do I Komunii św., jaka jest relacja Starego Testamentu do Ewangelii. Biskup zachęcił też nauczycieli do przeczytania książki Jacquesa Fescha „Za pięć godzin zobaczę Jezusa”. Książka jest pamiętnikiem człowieka, który w więzieniu przeżył głębokie nawrócenie.

ks. Mateusz Czubak