Diecezja
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Być świadkiem Jezusa

12 maja parafia Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim przeżywała odpust ku czci św. Wiktora. Podczas sumy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk udzielił sakramentu bierzmowania i dokonał instalacji nowego kanonika kapituły janowskiej.

Relikwie św. Wiktora sprowadzono do Janowa w 1859 r. Dziś są umieszczone w bocznym ołtarzu. Św. Wiktor żył w III w. Zginął za wiarę podczas prześladowań, do jakich doszło za rządów cesarza Waleriana. Bp P. Sawczuk podkreślał, że ten rzymski męczennik może wspomagać w trudnym procesie kształtowania postawy świadka. Św. Wiktor jest również patronem Kapituły Janowskiej. Decyzją bp. Zbigniewa Kiernikowskiego do grona kanoników honorowych tegoż kolegium dołączył ks. Wiesław Mańczyna, proboszcz parafii NMP w Drelowie.

Duch Święty i duch świata

Podczas homilii bp P. Sawczuk nawiązał do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Zaznaczył, że przychodzi On do tych, którzy na Niego czekają i trwają na modlitwie. Duch Święty przybywa do ludzi, którzy obudzili w sobie tęsknotę do Boga, zrozumieli, że sami sobie nie poradzą i potrzebują Jego przewodnictwa, mocy i światła.

Biskup tłumaczył, że w relacji z zesłania Ducha Świętego na apostołów napotykamy na takie same słowa, jakie można znaleźć w opisie przekazania Mojżeszowi tablic z Dekalogiem.

– W Dniu Pięćdziesiątnicy Żydzi obchodzili w Jerozolimie święto odnowienia prawa. Wspominali wtedy wydarzenia z Synaju. W Bożym planie nic nie dzieje się przypadkowo. Właśnie w tym szczególnym dniu narodził się Kościół – mówił bp Piotr Sawczuk.

Dodał, że Duch Święty obdarował apostołów odwagą i męstwem. Wskazywał, iż inaczej działa duch tego świata. On napełnia nas lękiem przed śmiercią. – Szansę na zachowanie życia ma ten, kto go nie broni za wszelką cenę i ten, kto je oddaje. Dla nas, chrześcijan, jest to bardzo ważne – tłumaczył.

Posłani do walki

Na koniec zwrócił się do ponad 70 osób, które oczekiwały na przyjęcie sakramentu bierzmowania. Przywołując postać św. Wiktora mówił: – Nie wysyłam was na męczeństwo, ale na walkę. Życie dojrzałego chrześcijanina polega na zachowaniu wiernej postawy i na oddawaniu się służbie Chrystusowi. Dziś otaczamy was naszą modlitwą. Pamiętajcie, niezależnie od tego, jakimi drogami będzie biegło wasze przyszłe życie, jeśli tylko będziecie wierni darom Ducha Świętego, jeśli będziecie otwarci na Boga, to na pewno staniecie się Jego świadkami. Aby tak się działo, nie trzeba wygłaszać nauk przy mikrofonie, czy wyjeżdżać na koniec świata. Chodzi o to, byście w środowiskach, w których jesteście, swoim życiem, a nie tylko słowem, pokazywali, iż Chrystus jest dla was najważniejszy, że On jest waszym Panem – apelował bp Piotr Sawczuk.

Potrójna uroczystość była wielkim świętem dla całej janowskiej społeczności. – To bardzo duża uroczystość nie tylko dlatego, iż obchodzimy odpust ku czci św. Wiktora i że nasza młodzież przyjęła sakrament bierzmowania. Dziś mieliśmy radość gościć nowego księdza biskupa. Sprawowaną przez niego Eucharystię, jak i cały pobyt w Janowie, traktujemy jako prymicję w tej parafii – podsumował proboszcz ks. kan. Stanisław Grabowiecki.

AWAW