Diecezja
Źródło: Marek Kępiński
Źródło: Marek Kępiński

Być świadkiem wiary

W sobotę, 21 lutego, papież Benedykt XVI mianował ks. bp. prof. Andrzeja Dzięgę, dotychczasowego biskupa sandomierskiego, pochodzącego z diecezji siedleckiej, nowym metropolitą szczecińsko-kamieńskim.

O decyzji Papieża poinformował w specjalnym komunikacie abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. Mianowanie nowego metropolity wiązało się z przyjęciem przez Ojca Świętego złożonej w zeszłym roku rezygnacji abp. Zygmunta Kamińskiego, który osiągnął wiek emerytalny. Abp A. Dzięga przez 6 lat sprawował posługę biskupa sandomierskiego. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którego jest profesorem, pełni również szereg odpowiedzialnych funkcji – jest m.in. członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Rady Prawnej KEP. Jako członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i KEP angażuje się również w kształtowanie stosunków państwo-Kościół w Polsce.

Obrońca świętości życia

Abp Andrzej Dzięga związany jest z Radzyniem Podlaskim, gdzie się urodził i spędził wczesną młodość. W 1971 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Święcenia kapłańskie przyjął 6 lat później z rąk bp. Jana Mazura. Młody ksiądz pracował w diecezji siedleckiej jako wikariusz parafii w Malowej Górze i Radoryżu. W latach 1978-1980 był słuchaczem Zaocznego Studium Pastoralnego na KUL, a w roku 1982 rozpoczął tam studia z zakresu prawa kanonicznego.  Sześć lat później uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. W 1989 roku został skierowany do pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Prawa i Nauk Prawnych KUL. W tym samym czasie mianowano go sędzią Sądu Biskupiego Siedleckiego, był także wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Męczenników Podlaskich. W latach 1996-2001 pełnił funkcję kuratora Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego. W 1998 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL.

Abp A. Dzięga, który jako hasło biskupie przyjął słowa: „Dominus Jesus”, wykazuje wielką aktywność w pracach Konferencji Episkopatu Polski. Nieustannie prowadzi ożywiony dialog ze wszystkimi zakonami i środowiskami życia konsekrowanego w Polsce. Jest znanym specjalistą w zakresie prawa kościelnego, a także konsekwentnym obrońcą świętości życia i rodziny. Wyraża zdecydowane poparcie parlamentarnej inicjatywny zmierzającej do wprowadzenia konstytucyjnego zapisu chroniącego życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

To ziemia świadectwa wiary

– Mam świadomość, że archidiecezja szczecińsko-kamieńska to ziemia bolesnego świadectwa wiary – powiedział dotychczasowy bp sandomierski A. Dzięga, tuż po ogłoszeniu jego nominacji na metropolitę. Nowy arcybiskup stwierdził, że powołanie było dla niego sporym zaskoczeniem, ale przyjmuje je z wiarą. Podkreślając rolę zmarłego w 2007 r. abp. Kazimierza Majdańskiego oraz  odchodzącego na emeryturę abp. Z. Kamińskiego przypomniał, że archidiecezja szczecińsko-kamieńska może się poszczycić posługą wielu wybitnych osobistości i pionierów ewangelizacji. – Archidiecezja ma ogromny potencjał, moc tamtejszego Kościoła i ufam, że dołączę do tego swoje świadectwo wiary – powiedział nowy metropolita. Dodał, że diecezja sandomierska, którą prowadził od kilku lat, pozostanie w jego modlitewnej pamięci. Wyraził również nadzieję, że Kościół ten poradzi sobie w trudnym okresie problemów społecznych i gospodarczych wspierany Słowem Bożym ze strony kapłanów. – Być biskupem współcześnie to znaczy być świadkiem wiary i do wiary prowadzić – podkreślił abp A. Dzięga. – Tylko w mocy Ducha Świętego możemy poprawnie rozpoznać wiele problemów i skutecznie działać – dodał.

Iwona Zduniak-Urban