Diecezja
Źródło: XS
Źródło: XS

Być wiernym swojemu powołaniu

3 stycznia około 300 nauczycieli z terenu miasta, powiatu i gminy Siedlce wzięło udział w spotkaniu opłatkowym z ordynariuszem siedleckim bp. Zbigniewem Kiernikowskim.

 

Spotkanie odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach. Jako pierwsi zabrali głos gospodarze spotkania: prezydent Siedlec Wojciech Kudelski i dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach Adam Skup. Prezydent podkreślał, że samorząd stara się robić wszystko, żeby uczniowie mieli dobre warunki do pracy i nauki. Mówił, że dzięki nauczycielom środki, które samorząd przeznacza na dofinansowanie oświaty, nie są marnowane, a młodzież jest dobrze edukowana. Prosił też, by nauczyciele byli dobrym przykładem dla młodzieży i żeby w szkołach nie miał miejsca żaden zły przykład, który mógłby źle wpłynąć na wychowanie dzieci i młodzieży. Dyrektor Skup złożył natomiast życzenia.

Spotkanie opłatkowe uświetniły jasełka w wykonaniu uczniów I LO, do którego odniósł się bp Kiernikowski. Powiedział on, że taka inscenizacja to ciąg obrazów – pewna struktura, która chce przekazać treści będące pod nią czy za nią, treści w pewnym sensie nie do końca wyrażalne, które musimy wyrażać, dlatego czynimy to w różnych przedstawieniach. W pewnym sensie możemy też powiedzieć, że całe nasze życie jest też pewną inscenizacją, pewnym zjawiskiem, pod którym stoi treść stale do odkrywania.

Podczas spotkania opłatkowego wykład „Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli” przeprowadził ks. dr Jacek Szostakiewicz. duszpasterz nauczycieli i wychowawców. Prelegent powiedział, że być świętym nauczycielem to być wiernym swojemu powołaniu i widzieć wszystko w perspektywie wieczności, a nie tylko krótkiego wycinka swojego życia. Trzeba także odnaleźć sens życia, aby zobaczyć wartość wszystkiego, co robimy i przynosi piękne rezultaty, ale także tego, co się nam nie udaje, a jawi się jako cierpienie, choroba, niesprawiedliwość, a w końcu umieranie i odchodzenie. Kiedy człowiek dostrzeże sens w każdym działaniu, jak i wyłączeniu się z tego działania, widzi wystarczające dla siebie uzasadnienie, dające satysfakcję i radość.

Spotkanie zakończyło się wspólnymi życzeniami i przełamaniem opłatka.

Ks. Jacek Szostakiewicz