Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Był rycerzem

W piątek, 19 lutego w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Neplach odbył się pogrzeb śp. ks. prałata Zdzisława Oziembły. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski. W koncelebrze udział wzięło 60 kapłanów. Oprawę muzyczną przygotował chór z Terespola.

W homilii biskup siedlecki mówił o nadziei życia wiecznego i wierności Boga, który zaprasza każdego człowieka, a zwłaszcza kapłana, aby był wierny aż do śmierci. – Gdy stajemy przy trumnie śp. ks. prałata Zdzisława, którego Bóg obdarzył długim ponad 90-letnim życiem i pozwolił mu prawie 60 lat przeżyć w służbie kapłańskiej, mamy nadzieję, że jako kapłan wierzył i robił wszystko, aby stawało się w nim to, co niezniszczalne, co będzie trwało na wieki. Wierzymy, że jego grób będzie pusty, a on znajdzie się w ramionach Ojca – mówił.

Na zakończenie Eucharystii zmarłego kapłana pożegnał ks. kan. Stanisław Zajko, który przypomniał najważniejsze wydarzenia z jego życia. – To był człowiek o gołębim sercu. Żył skromnie, a pieniądze inwestował w książki, które chętnie pożyczał. Będzie pierwszym kapłanem pochowanym na cmentarzu w Neplach – powiedział.

Kolejne słowa pożegnania wypowiedziała przedstawicielka parafian – pani Maria Sikora. – Dziękujemy Ci, że uczyłeś, jak trzeba miłować Boga, wskazywałeś proste drogi życiowe, jednałeś z Bogiem, łączyłeś pary, a zmarłych odprowadzałeś na cmentarz. Drogi kapłanie, Ty nas wyprzedziłeś w drodze do Pana. Niech święci Aniołowie wprowadzą Ciebie do niebieskiej ojczyzny – mówiła.

Kolejne słowa pożegnania wypowiedział pan Czesław Sudewicz. – Chcąc podsumować życie zmarłego kapłana, trzeba powiedzieć, że ks. prałat Zdzisław był rycerzem. Prawdziwego rycerza poznać można nie po szarżach, w jakich bierze udział, lecz w oblężeniu, samotnym trwaniu w odpowiedzialności, kiedy mierzyć się trzeba z własną słabością, zmęczeniem, zniechęceniem. Ks. prałat Zdzisław trwał w jednej niewielkiej parafii prawie przez całe życie. Takie życie na uboczu świata uczynił jednak niezwykle owocnym. Znali go nie tylko parafianie – znał go świat. To on cierpliwie badając zachowane na naszej ziemi archiwa i pamiątki, ocalił od zapomnienia, zebrał i udostępnił światu dokumenty ważne dla kultury polskiej. A przede wszystkim był skrzętnym badaczem i znawcą historii bł. Męczenników Podlaskich – mówił pan Sudewicz.

W imieniu dekanatu terespolskiego zmarłego kapłana pożegnał dziekan – ks. Zdzisław Dudek. Natomiast miejscowy proboszcz ks. Mirosław Gorzała podziękował parafianom za pomoc w przygotowaniu pogrzebu oraz pani Irenie za 40 lat opieki nad ks. prałatem Zdzisławem.

Procesja na cmentarz pod przewodnictwem biskupa siedleckiego oraz złożenie do grobu ciała zmarłego kapłana zakończyły uroczystości pogrzebowe.


 

Ks. Zdzisław Oziembło urodził się 2 lutego 1919 r. we wsi Grabiny, parafia Sadowne. Rodzicami jego byli Jan i Eugenia z domu Tymińska, oboje nauczyciele w szkole powszechnej. Stąd dzieciństwo spędzał w kilku miejscach, tam, gdzie pracowali rodzice. Po Szkole Powszechnej w Suchożebrach uczył się w Gimnazjum Męskim im. Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach, które ukończył zdanym egzaminem maturalnym w 1938 r. Wstąpił do wojska i był absolwentem Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Artylerii w Zambrowie. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. uczestniczył jako podoficer podchorąży kolumny amunicyjnej 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawie. W czasie okupacji niemieckiej należał do Armii Krajowej, prowadził tajne nauczanie i przygotowywał uczniów do egzaminów w Węgrowie oraz Siedlcach. Po latach za tę edukacyjną działalność w konspiracji otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej.

Po wojnie, jesienią 1945 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Siedlcach i tutaj kontynuował studia filozoficzno-teologiczne, otrzymując 24 marca 1951 r. święcenia kapłańskie w katedrze siedleckiej z rąk bpa Ignacego Świrskiego.

Jego pierwszą placówką posługi jako wikariusza była parafia Włodawa (od 10 kwietnia 1951 r.) i kolejną Mordy (od 1 czerwca 1952 r.).

Proboszczem parafii Neple został 1 lipca 1955 r. Tutaj poświęcił się pracy duszpasterskiej i jednocześnie gromadził różne materiały dotyczące historii miejscowości Neple oraz okolic.

Ze względu na osiągnięty wiek bp Jan Mazur z dniem 30 kwietnia 1992 r. przeniósł ks. Z. Oziembłę na emeryturę z zamieszkaniem w Neplach. Na prośbę biskupa, papież Paweł VI w 1973 r. obdarzył księdza proboszcza godnością kapelana Jego Świątobliwości (prałat).

Ks. Z. Oziembło, obok spokojnej i systematycznej pracy duszpasterskiej, pasjonował się historią. Zgromadził wiele unikalnych źródeł do dziejów rodu Niemcewiczów – właścicieli miejscowości Neple. Zbierał interesujące informacje o Neplach i bohaterskiej postawie Unitów Podlaskich. Jako zamiłowany regionalista i historyk „małej ojczyzny” opublikował zgromadzona wiedzę o regionie i unitach w dwóch książkach: „Wierni Bogu i Ojczyźnie” oraz „Neple i okolice”.

Przed śmiercią znaczną część zbiorów przekazał bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Kopie cennych dokumentów dotyczących Juliana Ursyna Niemcewicza ofiarował Miejskiej Bibliotece w Terespolu. W ten sposób dzieje ziemi lokalnej i Podlasia opisane oraz zgromadzone w dokumentach historycznych nadal będą świadectwem pracy i zainteresowań kapłana.

(oprac. xBB)

ks. Mateusz Czubak