Aktualności
Caritas pomaga uchodźcom

Caritas pomaga uchodźcom

Całodobowa infolinia, zbiórka pieniędzy na specjalne konto bankowe, punkty odbioru żywności i konkretnych darów rzeczowych, organizowanie schronienia, a także obiady w jadłodajniach i paczki żywnościowe.

Ponadto pomoc dzieciom w dwóch świetlicach Caritas w Siedlcach, pomoc na granicy polsko-ukraińskiej. To główne działania podjęte przez Caritas Diecezji Siedleckiej jako pomoc naszym wschodnim sąsiadom.
Siedlecka Caritas udziela pomocy we współpracy z władzami samorządowymi, parafiami diecezji siedleckiej, wolontariuszami i darczyńcami – firmami, osobami prywatnymi.
– Nasze wsparcie kierowane ku obywatelom z Ukrainy musi być mądrze zorganizowane. Chodzi o konkretną odpowiedź na potrzeby. Dlatego opracowaliśmy strukturę pomocy i przyjęliśmy pewne standardy, m.in. przyjmujemy tylko nowe dary rzeczowe. W elastycznym reagowaniu pomaga nam znajomość bieżących potrzeb zarówno osób, które docierają do naszej diecezji, jak i tych właśnie przekraczających granicę – mówi ks. Paweł Zazuniak, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej.
Podkreślmy, że uchodźcy z Ukrainy powinni zarejestrować się np. w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2. Dzięki temu będą mogli skorzystać z talonów na obiady i paczki żywnościowe w Jadłodajni Caritas Diecezji Siedleckiej (ul. Bpa I. Świrskiego 57 w Siedlcach).


Wszelkie informacje dot. pomocy Ukrainie można znaleźć na stronie www.siedlce.caritas.pl. Konto bankowe na rzecz Ukrainy: PL 47 9194 0007 0027 9318 2000 0180 BIC/SWIFT: POLUPLPR. INFOLINIA CAŁODOBOWA – tel. tel. 511-091-275.

AN