Opinie

Celem trzeźwość narodu

Przez dobrowolną abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich! Ideą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest dążenie do tego, aby jak najwięcej ludzi - motywowanych miłością do Boga i bliźniego - podjęło decyzję o abstynencji.

Jako zasadniczy cel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wskazują trzeźwość narodu. - Krucjata - jak wyjaśniają Krystyna i Roman Jastrzębscy z parafii Bożego Ciała w Siedlcach - promuje nową kulturę obywania się bez alkoholu. Polega ona na abstynencji - w myśl zasady: „nie piję, nie kupuję, nie częstuję” i modlitwie w intencji trzeźwości.

Członkowie deklarują także uczestnictwo (w miarę możliwości) w wydarzeniach organizowanych przez KWC zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak też diecezji i parafii oraz inicjowanie własnych działań propagujących założenia ruchu.

 

Patronką – Niepokalana

Zapytani o bezpośrednią inspirację do powołania KWC moi rozmówcy wspominają słowa św. Jana Pawła II skierowane do Polaków, aby „przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa”. – Słowa Ojca Świętego z początku pontyfikatu podjęte zostały przez ks. Franciszka Blachnickiego jako szczególne zobowiązanie dla zrzeszonych w Ruchu Światło-Życie – mówi R. Jastrzębski, dodając, iż program krucjaty sformułowany był już w 1979 r. jako 12-punktowe „Abstynenckie Credo KWC”.

Główną patronką KWC jest Niepokalana Matka Kościoła. To w Niej – jak zauważa pani Krystyna – członkowie krucjaty widzą wzór osoby w pełni wyzwolonej i wolnej, przez bezinteresowną miłość całkowicie oddanej Chrystusowi i dziełu zbawienia. – Ideą ruchu jest dążenie do tego, aby jak najwięcej ludzi motywowanych miłością do Boga i bliźniego podjęło decyzję o abstynencji – uściśla.

Państwo Jastrzębscy przez sześć lat odpowiedzialni byli za Diakonię Wyzwolenia, tj. animowanie i koordynowanie działań KWC w diecezji siedleckiej. ...

Agnieszka Warecka

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł