Region
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Cenny grunt za darmo

Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała miastu Międzyrzec swoją część Zespołu Pałacowo-Parkowego. Teren wart ponad półtora miliona złotych udało się pozyskać nieodpłatnie.

Obecnie do miasta należy już ponad  80% terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego. Po nabyciu ponad 5 ha gruntu z Pałacem Potockich samorządowi udało się pozyskać kolejny hektar z budynkiem dawnej stajni i wozowni. Władzom bardzo zależało na tej nieruchomości.

– Jest to teren atrakcyjny nie tylko dlatego, że stanowi część zespołu, ale także ze względu na sąsiedztwo z pałacem oraz znajdujące się tam zabudowania – podkreśla burmistrz Artur Grzyb, który już wcześniej starał się pozyskać grunt ze stajnią. Teraz ANR zgodziła się przekazać samorządowi swoją część zespołu. Ponadto, choć teren z budynkami wyceniono na 1,5 mln zł, miasto nie zapłaciło za niego ani złotówki. 19 listopada umowę potwierdzono aktem notarialnym, który podpisał burmistrz Artur Grzyb i Leszek Świętochowski, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie.

W związku z tym, że jest to przekazanie nieodpłatne, są pewne warunki, które miasto musi spełnić do 19 listopada 2019 r. Nieruchomość ma być przeznaczona na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi. Teren zostanie zrewitalizowany, a budynki posłużą mieszkańcom Międzyrzeca. Mają być wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury. Scalenie jak największej części Zespołu Pałacowo-Parkowego umożliwi pozyskanie funduszy zewnętrznych na kompleksową rewitalizację zabytkowego zespołu. Współdziałanie samorządu i Państwowej Szkoły Wyższej, która od przyszłego roku otworzy w Pałacu Potockich swój wydział, oraz skupienie w rękach samorządu prawie całej powierzchni zespołu, daje szansę na przeprowadzenie w parku prac rewitalizacyjnych i przywrócenie mu dawnej świetności.

BZ