Region
Źródło: UM
Źródło: UM

Centrum na nowo

Przebudowa ulic: 11 listopada, Spółdzielczej i PCK oraz placu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego to tylko część planów inwestycyjnych Parczewa do zrealizowania w najbliższych latach.

Centrum miasta zmienia swoje oblicze. Umożliwić ma to, przyjęty 12 października przez Radę Miasta, Lokalny Program Rewitalizacji, którego realizacja planowana jest na lata 2009-23. Wprowadzenie go w życie pozwoli na stworzenie takich warunków lokalowych i infrastrukturalnych, które będą sprzyjać rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości oraz działalności kulturalnej i edukacyjnej. Pierwsza część dokumentu zawiera opis obecnego stanu, zaś kolejne obejmują plany działań oraz sposoby ich finansowania, a także kontroli realizacji programu. Dzięki przyjętemu przez radnych dokumentowi można starać się o dofinansowanie niektórych przedsięwzięć z funduszy unijnych rozdzielanych przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. – Lokalny Program Rewitalizacji służy przede wszystkim określeniu działań i kierunków ożywienia, w naszym przypadku, centrum miasta. Program musi być integralny z Regionalną Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego, odpowiadać planom zagospodarowania. Nawiązuje do szeregu dokumentów, które były wcześniej tworzone przez samo województwo, jak i Parczew – wyjaśnia Paweł Kędracki, burmistrz Parczewa.

Grupa rybacka

W najbliższych latach najbardziej zmieni się stara część miasta. Najpilniejsze inwestycje obejmują lata 2009-13. W tym czasie zmodernizowany ma zostać pl. Wolności wraz z okolicami, czyli znajdującą się obok halą targową oraz blokami umiejscowionymi w ścisłym centrum miasta. Przeprowadzone prace będą miały na celu poprawę funkcjonowania przestrzeni miejskiej w miejscu historycznego centrum Parczewa. Oprócz wymiany nawierzchni, oświetlenia oraz poddaniu okolicznych budynków renowacji, okolice ozdobią drzewa, fontanny czy ławeczki. W planach jest również zrewitalizowanie terenu znajdującego się pomiędzy ulicami: 11 listopada, PCK a Spółdzielczą. W latach 2014-2018 przebudowany zostanie natomiast obszar stanowiącego zaplecze ścisłego centrum miasta, a więc m.in. ulica Nadwalna, PCK czy okolice rzeki Konotopy.

Na modernizację czeka również 100 hektarów stawów. Gmina Parczew będzie mogła starać się o dofinansowanie na realizację inwestycji z funduszy unijnych dzięki przystąpieniu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka, która powstaje z inicjatywy powiatu lubartowskiego.

Sieć ciepłownicza

Już teraz prowadzone są prace modernizacyjne w mieście. W tym roku gmina przeznaczyła środki na doprowadzenie centralnego ogrzewania do centrum Parczewa. Na razie większość mieszkańców budynków przy ulicach: Nowej, 11 listopada, Strażackiej i PCK korzysta z własnych źródeł ciepła. Po zakończeniu inwestycji, którą już rozpoczęto, zostaną one podłączone do sieci, dzięki czemu będzie można zlikwidować m.in. część prywatnych kotłowni. Jeszcze w tym roku na głównej ulicy Parczewa zostanie położona nowa nawierzchnia, a obok jezdni powstaną nowe chodniki. Mają być one wyłożone tzw. „kostką starobrukową”.

Kinga Ochnio