Region

Centrum nieprzejezdne

Jednoczesny remont skrzyżowania ulic Piłsudskiego z Wojska Polskiego i Armii Krajowej oraz budowa ronda na styku ul. Cmentarnej z Sokołowską w  Siedlcach sprawią, że centrum miasta będzie nieprzejezdne przez całe wakacje.

Prace przy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Wojskowej do ul. Niedziałka - obok działki, na której stał dom dziecka - rozpoczęły się 20 marca i mają potrwać do końca wakacji. Ich zakres obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wymianę nawierzchni, powstaną także nowe chodniki. Inwestycja stanowi kontynuację przebudowy kanalizacji deszczowej, która rozpoczęła się od ul. Niedziałka.

Wszystko po to, by wody opadowe mogły być sprawnie odprowadzane z ulic w tym rejonie. Kolejny etap prac to budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wojskowej i Cmentarnej – zastąpi ono dotychczasową sygnalizację świetlną. Ma to usprawnić ruch, który korkował się głównie w ul. Cmentarnej od ul. Niedziałka. Zamknięcie skrzyżowania od 11 czerwca wymusza na kierowcach korzystanie z objazdów. Te poprowadzono ulicami Popiełuszki oraz 10 lutego. Całkowicie wyłączone z rozkładu jazdy zostaną przystanki Wojskowa Piłsudskiego, Wojskowa Cmentarna, Sokołowska ks. Niedziałka, Sokołowska ks. Popiełuszki.

 

Od 17 czerwca trudniej

Chociaż władze zapewniają, że prace w rejonie ul. Cmentarnej i Wojskowej skończą się do końca sierpnia, kierowcom przyjdzie się zmierzyć z jeszcze większym wyzwaniem w poruszaniu się miejskimi ulicami, ponieważ 17 czerwca zamknięte zostanie główne skrzyżowanie, czyli ulic Piłsudskiego i Wojskowej. 3 czerwca miasto podpisało umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Tutaj remont również ma potrwać do końca sierpnia, a swoim zasięgiem – oprócz skrzyżowania pod więzieniem – obejmie ul. Armii Krajowej, a także fragment Pułaskiego. Prace obejmą wymianę kanalizacji deszczowej oraz wzmocnienie podbudowy, powstanie również nowa nawierzchnia i krawężniki. Zmianie na ten czas ulegnie organizacja ruchu, zaś wszelkie informacje o objazdach dostępne będą na stronie miasta i MPK.

 

Ambitne plany

Kierowcom pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że wykonawca zdąży z pracami do końca wakacji. Miasto ma w planach na najbliższy czas jeszcze dwie duże inwestycje drogowe. Istnieje szansa, że uda się pozyskać duże środki zewnętrzne na przebudowę wiaduktu w ul. Warszawskiej, który wymaga pilnych prac, choć nie stwarza zagrożenia dla użytkowników. – Co roku przechodzi odpowiednie badania, uzyskując pozwolenie na użytkowanie. Mamy jeszcze mały zapas czasu, by wykonać ten remont – tłumaczy Wojciech Cylwik, naczelnik wydziału dróg urzędu miasta w Siedlcach. Ogłoszono już przetarg na zaprojektowanie, a także realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W efekcie rozbiórki i budowy – do końca 2026 r. – powstanie szeroki przejazd nad torami z chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz ekranami akustycznymi. Trwają również prace nad projektowaniem przebudowy dróg prowadzących do siedleckiej jednostki wojskowej od ul. Monte Cassino. Jedną z większych zmian na drogowej mapie Siedlec będzie powstanie ronda, które połączy ul. Monte Cassino z Partyzantów. Wiele wskazuje na to, że te dwa duże remonty zbiegną się w czasie.

JAG