Rozmaitości
Źródło: ARCH.
Źródło: ARCH.

Certyfikowani ratownicy

Rolnicy na Mazowszu będą potrafili udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki temu nabędą nowe kwalifikacje i stworzą bazę profesjonalnego wolontariatu przed Euro 2012.

 Ruszyła realizacja projektu „Rolnik w Systemie Ratownictwa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki niemu na Mazowszu przybędzie prawie 900 profesjonalnych ratowników medycznych, mogących nieść pierwszą pomoc ofiarom wypadków drogowych, omdleń i innych sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia. Program potrwa dwa lata i jest skierowany do rolników oraz domowników, w tym także członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Osoby, które ukończą szkolenie i uzyskają tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, będą mogły znaleźć zatrudnienie nie tylko w przedsiębiorstwach, ale także w jednostkach ratownictwa (np. pogotowie, jednostki ratownicze). Jest to tym bardziej ważne, że wzrost konkurencyjności i wymogów związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności oraz warunkami produkcji wymuszają procesy restrukturyzacji sektora rolnego. W konsekwencji następuje wzrost gospodarstw rolnych, których właściciele zaprzestają działalności rolniczej i nie podejmują innej pracy zarobkowej. Równocześnie brak środków finansowych znacznie utrudnia dostęp do szkoleń i kursów, a brak kwalifikacji powoduje problem ze znalezieniem zatrudnienia. Natomiast na mazowieckim rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na kształcenie w zawodzie Ratownika Systemu.

Cykl szkoleń

Szkolenia w ramach projektu będą bezpłatne. Aby wziąć w nich udział trzeba być rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, zamieszkiwać na terenie województwa mazowieckiego w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców oraz zadeklarować chęć podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą. W regionie siedleckim szkolenia rozpoczną się w drugim kwartale przyszłego roku. – Zajęcia będą odbywały się po dwa dni w tygodniu po kolei w każdym z powiatów – mówi Witold Kąkol, kierownik wydziału technologii produkcji rolniczej z siedleckiego oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i koordynator projektu. Chociaż jeszcze na dobre nie zaczęła się promocja szkoleń, a w planach dopiero są spotkania organizacyjne, W. Kąkol nie martwi się o zainteresowanie. – Już mamy wiele telefonów. Dzwonią głównie ochotnicy ze Straży Pożarnej – dodaje siedlecki koordynator projektu. Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat ratownika przedmedycznego.

Armia ratowników

Osoby, które przejdą kurs, nabędą nowe kwalifikacje, dzięki którym staną się bardziej konkurencyjne na rynku pracy, a to pomoże im zaistnieć w działalności pozarolniczej. Szkolenia pozwolą również stworzyć bazę profesjonalnego wolontariatu przed Euro 2012. Na obszarze województwa mazowieckiego znajduje się bowiem blisko 1000 km dróg, które podczas mistrzostw będą oblężone i na których może dochodzić do kolizji i zdarzeń drogowych. – W trakcie Euro będzie sporo gości, więc potrzebna jest duża liczba ratowników medycznych. Dlatego wychodzimy naprzeciw, żeby przeszkolić armię ratowników, którzy mogliby nieść pomoc w kryzysowych sytuacjach – tłumaczy W. Kąkol.

Organizatorem projektu jest Agencja Rozwoju Mazowsza, a partnerami i wykonawcami:  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” oraz Wojewódzki Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Kinga Ochnio