Region

Chcą odbudowy amfiteatru 

W Siedlcach zawiązał się społeczny komitet odbudowy amfiteatru. Głównym celem ma być przeprowadzenie zbiórki na budowę obiektu przy ul. Wiszniewskiego.

Amfiteatr z powodu złego stanu technicznego został wyburzony na początku września. Teren po rozbiórce wyrównano i została posiana na nim trawa. Społeczny komitet odbudowy amfiteatru zawiązał się pod koniec września. - Nasza inicjatywa została poprzedzona dyskusją w mediach społecznościowych oraz podczas osobistych spotkań i zebrań mieszkańców miasta. 99% siedlczan jest za odbudową amfiteatru. Aby nie skończyło się tylko na gadaniu, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystać możliwości prawne - mówi Andrzej Pietrych, przewodniczący komitetu.

– Jesteśmy seniorami, mamy czas i chcemy pomóc – dodaje. Głównym celem komitetu ma być zbieranie środków finansowych na odbudowę amfiteatru. – Wiemy, że miasto ma pilniejsze potrzeby wydatkowania pieniędzy. Chcemy pomóc władzom samorządowym zebrać fundusze. Kolejnym krokiem będzie przekonanie prezydenta i radnych, aby w planach rozwoju miasta zagwarantowali odbudowę amfiteatru – podkreśla A. Pietrych. 

Na początek przedstawiciele komitetu zwrócili się do prezydenta o objęcie społecznej inicjatywy honorowym patronatem. – Cieszę się, że są mieszkańcy miasta, którzy chcą wspierać ten szczytny cel – stwierdza Andrzej Sitnik. – Jestem przekonany, że z takim wsparciem będziemy mogli przystąpić do przygotowania projektu, a potem do budowy amfiteatru – dodaje. 

– Cieszę się, że prezydent popiera naszą inicjatywę i wyraża chęć współpracy. Mam nadzieję, że wystąpi do rady miasta z projektem uchwały, która przypieczętuje naszą inicjatywę – zaznacza przewodniczący komitetu. 

 

Większy i nowocześniejszy

Zrzeszeni w komitecie deklarują także pomoc w opracowaniu projektu nowego amfiteatru. – Dyskutujemy na portalu społecznościowym, spotykamy się. Mamy w swoim gronie fachowców z branży budowlanej, architektonicznej. Koncepcja się tworzy – zapewnia A. Pietrych. Prezydent także przyznaje, że odbyły się już pierwsze spotkania w sprawie odbudowy amfiteatru. – Zaprosiłem do rozmów głównie osoby związane z kulturą, a więc dyrektorów naszych ośrodków, bo to oni najlepiej wiedzą, jak ten obiekt powinien wyglądać – tłumaczy A. Sitnik. Nowy amfiteatr ma być większy i nowocześniejszy. Miałby mieścić od 2 do 2,5 tys. widzów, mieć zadaszoną scenę i widownię, aby warunki pogodowe nie zmuszały do odwoływania czy przenoszenia imprez. – Nie chcemy obiektu wielkiego, drogiego i wykorzystywanego kilka razy do roku. Chcemy, aby było to miejsce, gdzie będzie mógł się zaprezentować każdy: od przedszkolaków po seniorów. Miejsce, które w sezonie letnim będzie codziennie tętnić życiem, takie letnie centrum rozrywki – zaznacza A. Pietrych. Amfiteatr ma sam się finansować. – Chcemy wybudować pod trybunami nowoczesną infrastrukturę: lokale gastronomiczne, sale zabaw dla dzieci – zaznacza przewodniczący komitetu. 

Prezydent zadeklarował, że w najbliższym czasie wystąpi do przewodniczącego rady miasta, aby rozpocząć dyskusję na temat amfiteatru na poszczególnych komisjach, której finałem ma być zabezpieczenie ewentualnych środków. Dodał też, że będzie szukał programów, z których można byłoby uzyskać dofinansowanie. Kiedy będzie zgoda rady miasta, ruszy zbiórka pieniędzy. W międzyczasie odbędą się także konsultacje społeczne.

HAH