Aktualności
Chcą postawić na transport

Chcą postawić na transport

Miasto i gmina Włodawa wspólnie będą pracować nad utworzeniem tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji.

Głosowanie nad uchwałą to pierwszy etap wielomiesięcznych prac, które – jak zaznaczył burmistrz Wiesław Muszyński – zakończa się inwestycją. – Bardzo pozytywne jest to, co przygotował urząd marszałkowski, który zabezpieczył odpowiednią pulę pieniędzy w taki sposób, że każdy mniejszy ośrodek będzie mógł skorzystać ze środków unijnych. Jako dwie gminy – miejska i wiejska – chcemy wspólnie pozyskiwać środki zewnętrzne – podkreślił.

Przy pomocy ZIT jednostki samorządu terytorialnego – miasta i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie – mogą realizować wspólne przedsięwzięcia finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. – ZIT to nowe narzędzie dotąd niedostępne dla miast powiatowych. W latach 2014-20 z tego instrumentu mógł skorzystać jedynie Lublin wraz z obszarem 16 przyległych gmin – wyjaśnił W. Muszyński. – Będziemy wspólnie z gminą Włodawa działali na wielu obszarach, jednak najbardziej zależy nam na transporcie, który połączyłby miasto z gminą. Byłoby to z korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i turystów – stwierdził, przedstawiając projekt utworzenia komunikacji miejsko-gminnej, sieci przystanków i zakupu środków transportu, w tym elektrycznych autobusów.

O korzyściach z narzędzia, jakim jest ZIT, mówił również sekretarz miasta Krzysztof Małecki. – Porozumienie międzygminne to pierwszy krok. Następnie zostanie przygotowana strategia. Odbędą się również konsultacje wśród mieszkańców – zapowiedział.

Z uwagi na obszar Natura 2000 dokument będzie musiał być uzgodniony z instytucjami zewnętrznymi, np. powiatowym zarządem dróg.

Pytany o koszty dofinansowania sekretarz przedstawił orientacyjną kwotę, która sięgać będzie nawet 18 mln zł.

JS