Region
Źródło: JS
Źródło: JS

Chcemy, by Polska rozwijała się równo

18 września mieszkańcy powiatu włodawskiego przywitali na swojej ziemi głowę państwa Andrzeja Dudę. Prezydent RP w czasie swojej wizyty uczcił pamięć bohaterów, poznał także aktualne sprawy, którymi na co dzień żyje miasto i powiat.

Pierwszym punktem było złożenie wieńców pod pomnikami poświęconymi: pochodzącym z Włodawy i okolic polskim oficerom i policjantom zamordowanym przez NKWD w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Twerze w 1940 r. żołnierzom Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza poległym w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą w 1939 r., a także na grobie por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”. W uroczystym momencie składania hołdu ofiarom hitlerowskiego i sowieckiego reżimu na cmentarzu wojennym głowie państwa towarzyszyli m.in. członkowie miejscowego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - strażnicy miejsc pamięci. Istotnym elementem wizyty A. Dudy było spotkanie z mieszkańcami miasta i powiatu, które odbyło się na rynku przy zabytkowym Czworoboku. Do tego miejsca nawiązał, witając prezydenta, burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Podkreślił, że niedługo rozpocznie się rewitalizacja obiektu. Będzie to wielomilionowa inwestycja. Możliwa dzięki rządowym środkom.

– Chciałbym, by to miejsce było sercem Włodawy, by odżyło i stało się atrakcyjne dla turystów – mówił burmistrz, zapraszając jednocześnie głowę państwa do odwiedzenia miasta po zakończeniu prac wokół zabytkowego rynku. W swoim wystąpieniu Muszyński zwrócił się również do prezydenta Polski o wsparcie w kwestii utworzenia przejścia granicznego Zbereże – Adamczuki.

 

Skarb i tożsamość

– Ten początek Polski, tak zachęcający i ładny, pokazuje, jak atrakcyjna jest Polska – powiedział A. Duda. – Dziękuję, że dbacie o tę ziemię – dodał Prezydent RP, nawiązując do tradycji tego skrawka Polski, który jest „wielkim skarbem, wielką tożsamością kulturową”. Podziękował też za pielęgnowanie historii, m.in. za organizację w podniosłym tonie obchodów 100-lecia niepodległości, 80 rocznicy rozpoczęcia drugiej wojny światowej czy przyłączenie się do Narodowego Czytania Nowel Polskich.

W swoim wystąpieniu odniósł się do momentu składania hołdu bohaterom ziemi włodawskiej spoczywającym na cmentarzu wojennym. – Pochowani tam są też żołnierze niezłomni: bracia Taraszkiewiczowie. Jeden z nich, Edward ps. Żelazny, symbolicznie, bo miejsca jego pochówku, miejsca gdzie komuniści porzucili jego ciało jeszcze nie odnaleziono. Może kiedyś prof. Szwagrzyk ze swoimi wolontariuszami go odnajdzie. Ale dziś ma tylko grób symboliczny. Jego brat, Leon, spoczywa we Włodawie. Obaj zginęli z bronią w ręku zastrzeleni przez komunistów za to, że nie godzili się na Polskę okupowaną przez Sowietów, bo przecież nie o taki kraj wcześniej walczyli przeciwko Niemcom. Zapłacili najwyższą cenę. Dziękuję, że zadbaliście o ich mogiłę – zaznaczył A. Duda.

 

By nikt nie został pominięty

W dalszej części przemówienia prezydent mówił o aktualnej sytuacji w naszym kraju, m.in. zbliżających się wyborach i odpowiedzialności każdego obywatela za rozwój Polski. Odniósł się również do kwestii dotyczących mieszkańców powiatu włodawskiego. Nawiązując do rewitalizacji Czworoboku, przypomniał o pieniądzach z Funduszu Dróg Samorządowych. – Wiele środków kierowanych jest właśnie na tereny Polski wschodniej, ale przez prawie 30 lat było z tym krucho. Dziś chcemy, żeby Polska rozwijała się równo, by żadna miejscowość nie została pominięta – stwierdził Prezydent RP. Mówił też o innych programach realizowanych na rzecz obywateli: podnoszeniu płacy minimalnej, rent i emerytur, modernizacji służb, walce o polskiego rolnika. – Tereny te są w dużej części rolnicze. Wielu mieszkańców zajmuje się pracą na roli, za którą dziękuję. Sprawy rolników są dla mnie bardzo ważne – zapewnił A Duda.

Prezydent Polski odniósł się też do kwestii budowy przejścia granicznego. – Kiedy ostatnio rozmawiałem z panem Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Ukrainy, jedną z jego próśb było większe otwarcie polskiej granicy. Prosił o również o modernizację starych i stworzenie nowych przejść granicznych. Dlaczego nie rozważyć tego także w kontekście Włodawy? – pytał prezydent, podkreślając swoje wsparcie w tej kwestii i deklarując podjęcie rozmów m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim.

Na koniec, dziękując za wizytę w Włodawie, A. Duda wyraził swoje marzenie. – Chciałbym Polski silnej, zasobnej, w której mieszkają szczęśliwi ludzie – oznajmił. Zgromadzeni na rynku mieszkańcy powiatu mieli możliwość osobistej rozmowy z głową państwa.

Prezydent tego dnia odwiedził także włodawski ratusza, by przywitać się z samorządowcami, a na zakończenie wizyty dołączył do uczestników I Forum Kół Gospodyń Miejskich, które odbywało się z udziałem pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy we Włodawskim Domu Kultury.

 

Joanna Szubstarska